Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

In de Protestantse Gemeente Rijswijk gaan ze zegentegels maken en uitdelen.  De gedachte achter dit project is de opdracht van Jezus die hij aan al zijn leerlingen gaf. Jezus riep zijn eerste leerlingen bij zich, hij stuurde ze uit om zijn goede nieuws te brengen. En Gods zegen te brengen bij iedereen. Hij gaf ze de macht en de kracht van Gods zegen mee. Ze mochten Gods vrede geven aan elk huis waar ze binnen kwamen.

Uitzending van de leerlingen
Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en kwaal te genezen. []Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. (Mattheus 10:1,12)

Aanleiding

De gedachte achter dit project is de opdracht van Jezus die hij aan al zijn leerlingen gaf. Jezus riep zijn eerste leerlingen bij zich, hij stuurde ze uit om zijn goede nieuws te brengen. En Gods zegen te brengen bij iedereen. Hij gaf ze de macht en de kracht van Gods zegen mee. Ze mochten Gods vrede geven aan elk huis waar ze binnen kwamen.

Zegen uitdelen

De gedachte is om mensen de gelegenheid geven om Gods zegen voor zichzelf en voor de ander op een tegeltje te schrijven. Bij mensen thuis worden twee tegeltjes (gewone witte badkamertegels), een gekleurde porseleinstift en een kaartje met de uitleg bezorgd. Mensen schrijven een zegen op voor hun eigen huis op één tegel, en een zegen voor iemand anders op de tweede tegel. De tegeltjes kunnen daarna worden afgebakken in een gewone huisoven (25 min, 160 graden). Deze tegel kan men bezorgen bij een vriend, gemeentelid of familielid.

Tekst op kaartje in het tegelpakket     

(De voorkant is een leeg Delfts blauw tegeltje)

Zegentegels
In dit pakket zitten twee tegels en een porseleinstift. Op de ene tegel schrijf je een zegen voor jezelf, op de andere tegel een zegen die jij vraagt voor iemand anders. Laat de tegel 15 minuten drogen en bak de tegel daarna af in de gewone oven (25 minuten, 160 graden) dan staat de tekst erop vast. De eerste tegel is voor jezelf, de tweede tegel kan je weggeven aan een buur, vriend, familielid of gemeentelid. Een tegeltje kan echt een bemoediging zijn: er is Iemand die hun zorgen ziet en iemand die de moeite doet om hen dat te vertellen.

Wat is nou een zegen?
We denken bij een zegen vaak aan de woorden van een dominee aan het einde van de dienst. Maar een zegen is breder dan dat: een zegen is wat je God vraagt voor jezelf of een ander. Zo kunnen we een zegen vragen voor een huwelijk, een reis, of gewoon ons dagelijks eten.

We kunnen ook een zegen vragen voor een huis (zoals in Mattheus 10:12-13 wordt genoemd), of om vrede bidden. Een voorbeeld van een Ierse huiszegen is: Moge je zorgen kleiner worden en je zegeningen groter. En moge niets dan vreugde komen door deze deur. Een voorbeeld van een vrije zegen: Naast jouw voet, Zijn voet. Bij jouw handen, Zijn handen. In jouw liefde, Zijn Liefde.

In de bijbel is ook meer dan genoeg inspiratie te vinden voor zegenbedes. Paulus begint en eindigt bijna al zijn brieven met een zegen, en ook in de Psalmen wordt er heel wat gezegend. Maar voel je vrij om zelf een eigen zegen te schrijven/ kiezen: Jij kent degene voor wie je de zegen schrijft zelf het beste.

We wensen jou/ jullie veel plezier met het schrijven van een zegen!