Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Themamaand 'Zorg voor de schepping'

Pijl naar links Ideeën

De pioniersplek Het Baken in Woerden heeft een themamaand over zorg voor de schepping ontwikkeld. Op vier momenten kwam dit thema aan de orde. Is dit voor jullie gemeente te veel, kies dan één of meer van deze elementen of pas ze aan jullie eigen mogelijkheden aan. De deelnemers van Het Baken schrijven: “Doordat we er vier keer achter elkaar mee bezig waren, is het thema echt gaan leven.”

Opzet themamaand

Eerste bijeenkomst
Samenkomst met muziek en voorganger. (Het Baken koos een gastvoorganger uit het netwerk van A Rocha, zie arocha.nl). In de viering klonk het scheppingsverhaal en stond de vraag centraal: hoe om te gaan met Gods kunstwerk, de aarde, in de hoop op God die redt en ons uitnodigt deel te worden van zijn plan?

Tweede bijeenkomst
Interactief: ontmoeting bij een gemeentelid met een biologische boerderij die rondleidde en vertelde over zijn dilemma's en de rol van het geloof.

Derde bijeenkomst
Samenkomst met muziek en voorganger rond de sabbatsrust (Hebreeën 4) en het jubeljaar (Leviticus 25) om na te denken over de zorg voor de aarde.

Vierde bijeenkomst
Interactief: in verschillende hoeken van de kerk aan de slag met de vraag: hoe concreet verder, als kerk en in ons eigen leven? Een groepje leest en bespreekt Psalm 104, een ander speelt het Groene Voetenspel of berekent de voetafdruk, kinderen maken tuinkersmannetjes. Op deze manier kunnen concrete ideeën ontstaan.