Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

ANBI & RSIN

Online transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Deze gegevens kunnen gemeenten en diaconieën doorgeven via een speciale LRP-pagina. Het dienstencentrum zorgt voor doorgave aan de Belastingdienst.

Protestantse Kerk erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI-zoeker

Een gemeente kan de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de dienstenorganisatie Protestantse Kerk ervoor dat deze URL’s periodiek worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

In de ANBI-zoeker kan worden gezocht op plaats of op naam. Dat geeft een lijst zoekresultaten met naam, vestigingsplaats, RSIN en website ANBI.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken. 

RSIN

Wie een gift aan de landelijke Protestantse Kerk of aan Kerk in Actie wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van de Protestantse Kerk in Nederland nodig: 813612809.

Voor aftrek van giften aan een plaatselijke gemeente of diaconie dient het RSIN van de plaatselijke gemeente of diaconie te worden gebruikt (dus niet het RSIN van de landelijke kerk).

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester