Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden

De Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. 

Richtlijnen

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken stelt de richtlijnen vast voor het beheer. De belangrijkste zijn:

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester