Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Modellen bij de kerkorde

Modellen voor gemeenten

De kerkorde is gewijzigd per 1 mei 2018 (vanwege het project 'Kerk 2025'). Dit heeft ook gevolgen voor de modellen. In de komende periode worden de bekende modellen stukje bij beetje aangepast. De oude modellen hebben wij zolang zij nog niet zijn vervangen niet verwijderd, maar zij zijn nog maar beperkt bruikbaar.

Plaatselijke regelingen

Een (wijk)gemeente moet volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk beschikken over een plaatselijke regeling. De modellen voor plaatselijke regelingen zijn veranderd door de kerkordewijziging van mei 2018.

In deze modellen zijn meteen de toelichtingen opgenomen.

Document van vóór 1 mei 2018 (beschikbaar ter oriëntatie):


Modellen voor samengaan

Sinds 1 mei 2018 spreken we niet meer over ‘vereniging’ of ‘samenvoeging’ van gemeenten, maar van ‘samengaan’.

Hieronder treft u aan:

 

Documenten voor vóór 1 mei 2018 (beschikbaar ter oriëntatie): 

Modellen voor classes

De modellen die u hier vindt zijn gerangschikt op ordinantie-artikel en betreffen veelal procedures waar kerkenraden en het breed moderamen van de classicale vergadering (bmcv) gebruik van kunnen maken.

De modellen worden voorafgegaan door het 'Handboek classicale modellen’ dat een beschrijving geeft van het werk van de classicale vergaderingen in zijn diverse aspecten. Het vormt daarmee een inleiding op de modellen.

Modellen op ordinantie-artikel

Modellen voor stichtingen

Een gemeente van de Protestantse Kerk die een stichting wil oprichten, vindt de richtlijnen en voorwaarden daarvoor in de Generale Regelingen (ga naar Generale Regeling 13: 'Stichtingen'). 

Lees meer over

Het thema Kerkorde