Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Modellen bij de kerkorde

Modellen Plaatselijke regelingen

Een (wijk)gemeente moet volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk beschikken over een plaatselijke regeling. In onderstaande modellen zijn meteen de toelichtingen opgenomen.

 

Modellen voor samengaan

Sinds 1 mei 2018 wordt er niet meer gesproken over ‘vereniging’ of ‘samenvoeging’ van gemeenten, maar van ‘samengaan’.

 

Modellen samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten kan op alle vlakken van het kerkelijk leven en dus op veel manieren. De dienstenorganisatie stelt enkele modellen ter beschikking voor samenwerkingsvarianten die vaker voorkomen.


Modellen voor classes

De modellen die u hier vindt zijn gerangschikt op ordinantie-artikel en betreffen veelal procedures waar kerkenraden en het breed moderamen van de classicale vergadering (bmcv) gebruik van kunnen maken.

De modellen worden voorafgegaan door het 'Handboek classicale modellen’ dat een beschrijving geeft van het werk van de classicale vergaderingen in zijn diverse aspecten. Het vormt daarmee een inleiding op de modellen.


Modellen op ordinantie-artikel

 

Modellen voor stichtingen

Een gemeente van de Protestantse Kerk die een stichting wil oprichten, vindt de richtlijnen en voorwaarden daarvoor in de Generale Regelingen (ga naar Generale Regeling 13: 'Stichtingen').