Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

10 jaar mobiliteitspool voor lokale gemeenten en werkers in de kerk

Het is een veelgestelde vraag van lokale gemeenten: ‘Hebben jullie een predikant die tijdelijk waar kan nemen?’ Ruim tien jaar geleden was het antwoord nog ontkennend. Maar sindsdien is er veel veranderd. “We spelen in op de behoefte en leveren maatwerk”, zegt Heleen Haasdijk van de mobiliteitspool.

De mobiliteitspool

De behoefte om tijdelijk een predikant aan te kunnen stellen viel zo’n beetje samen met de wens van de dienstenorganisatie om proponenten, afgestudeerde theologen, te helpen. Zij konden soms moeilijk een plek vinden in een gemeente. Heleen Haasdijk: “De dienstenorganisatie wilde daar wat aan doen door het voor gemeenten mogelijk te maken om deze beginnende predikanten tijdelijk aan te stellen. Zo konden ze ervaring opdoen, in dienst van de dienstenorganisatie. Daarnaast hadden we nog de predikanten die tijdelijk, als interim-predikant, werden uitgeleend als er huiswerk te doen was in een gemeente, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, of bij het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie. Ook werden de jeugdwerkers die in dienst waren toegevoegd. Zo hadden we een pool van tijdelijke werkers.” De mobiliteitspool was geboren.

Ambulant predikanten

In het begin was de mobiliteitspool er met name voor de ondersteuning van gemeenten. Haasdijk: “Daarbij gaat het erom maatwerk te leveren. Waar is behoefte aan? Wat kunnen we daaraan doen?” Om gemeenten structureel te kunnen helpen aan een predikant die tijdelijk uitgeleend kan worden, deed de mobiliteitspool een oproep voor dit zogenaamde ambulant predikantschap. “Er meldden zich meer dan honderd predikanten. Nu bedienen we continu zo’n honderd gemeenten met een ambulant predikant. Door het landelijke gebrek aan predikanten is dit ambulant predikantschap enorm populair, maar ook omdat veel gemeenten in vacaturetijd even pas op de plaats willen maken en een predikant voor ‘de tussentijd’ zoeken. Een paar weken geleden zijn we daarom gestart om emeritus predikanten te werven als ambulant predikant.” De eerste drie zijn inmiddels aan het werk.

Ontzorgen

De mobiliteitspool regelt alles voor de gemeenten die een tijdelijke beroepskracht willen: de werving en selectie, de matching, de contracten. “Wij hebben het netwerk”, zegt Haasdijk, “en bij gedoe zijn we er ook, wij zijn immers de werkgever. Gemeenten kunnen ook zelf beroepen of iemand aanstellen via de zogenaamde structurele hulpdienst. Maar dan moeten ze alles zelf doen en dat kan voor gemeenten best een hele klus zijn. De meeste gemeenten geven het graag uit handen. Ook omdat de bestuurskracht in gemeenten afneemt, zo hoef je niemand hiermee te belasten. De mobiliteitspool ontzorgt.”

Loopbaan predikanten speelt een rol

Er is nog een ontwikkeling gaande. In de loop der jaren krijgt de mobiliteitspool steeds meer vragen van predikanten. Bijvoorbeeld van predikanten die nog een paar jaar voor de boeg hebben tot hun emeritaat maar het hele pakket van gemeentepredikant best zwaar vinden. “Voor hen kan het fijn zijn om ambulant predikant te worden, dan doen ze alleen de reguliere taken, zoals pastoraat en voorgaan.” En voor predikanten met een parttime aanstelling kan het ambulant predikantschap een aanvulling zijn. Daarnaast ziet de mobiliteitspool dat het voor geestelijk verzorgers die misschien wel weer de gemeente in willen, een opstap kan zijn. “De loopbaan van predikanten gaat meespelen. De mobiliteitspool kan hierop flexibel inspelen.”

Kerkelijk werkers

Ook voor kerkelijk werkers en jeugdwerkers biedt de mobiliteitspool ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vinden van de plek die bij hen past. In de regel worden zij door de gemeente zelf in dienst genomen, ze hoeven niet beroepen te worden. Maar ze kunnen ook in dienst van de dienstenorganisatie komen en worden gedetacheerd naar een gemeente. Voor gemeenten die op zoek zijn naar een kerkelijk werker of jeugdwerker kan de mobiliteitspool ook de werving en selectie doen. 

Een wens

Na 10 jaar is de mobiliteitspool niet meer weg te denken als het gaat om het ondersteunen en ontzorgen van gemeenten en werkers in de kerk. Haasdijk: “Voor toekomstgericht kerk-zijn is maatwerk nodig, en dat leveren wij.” Met het oog daarop heeft de mobiliteitspool nog wel een wens: “We zouden wel meer willen betekenen voor de pioniers en de pioniersplekken. Wie weet in de vorm van een pionierspool.”

Alles wat je wilt weten over de mobiliteitspool vind je hier:

 

Op de foto: de afscheidsdienst van het kerkgebouw van de hervormde gemeente van Nes op Ameland, die begin 2023 sloot.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)