Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bij Expositie van Betekenis leren deelnemers van elkaars levensverhalen

Deelnemers uit diverse bevolkingsgroepen samenbrengen en tijdens creatieve sessies in gesprek laten gaan over levensvragen. Dat is het idee achter ‘Expositie van Betekenis’ van Dialogue Matters. “Mensen leren van elkaar hoe ze hun leven betekenis geven.”

Creativiteit en dialoog

Expositie van Betekenis is een programma voor persoonlijke ontwikkeling, waarin je samen met anderen door creativiteit en in dialoog ontdekt hoe jij van betekenis bent. Agnes van der Sluijs (45), initiatiefnemer van Dialogue Matters, organiseert al jaren dialogen in groepen. “Ik leer mensen hoe je gesprekken voert over allerlei thema’s. Hoe je zakelijk samenwerkt, maar ook over wat je als mensen verbindt en hoe je van onderlinge verschillen kunt leren.” 

Collectieve wijsheid

Van der Sluijs organiseert Expositie van Betekenis - een interreligieus initiatief - samen met Saida Franken van Salaam Art. Deze stichting heeft als doel kunst en creativiteit in de context van de islam te bevorderen. “Vanuit onze eigen ervaringen met het zoeken naar betekenis hopen wij ingang te kunnen bieden aan (jong)volwassenen die dat proces starten of zich er middenin bevinden.”

Bij Expositie van Betekenis komen de expertises van Van der Sluijs en Franken niet alleen samen, ze versterken elkaar ook. “We gaan met elkaar aan de slag rond een persoonlijk thema en denken samen na over waar mensen betekenis aan willen geven in hun leven, en wat je daarin herkent bij elkaar.” De verschillende kunstvormen geven nieuwe ingangen voor gesprek en in dialoog voegen we inzichten samen tot collectieve wijsheid van de groep. 

Niet langer alleen

Inmiddels hebben verschillende groepen meegedaan. De deelnemers zijn steeds enthousiast, ervaart Van der Sluijs. “Ze zijn verrast over wat de onderlinge gesprekken teweegbrengen. Dat je van elkaar leert, en zo snel vertrouwd bent met elkaar.” 

Ze kijkt dankbaar terug op een bijeenkomst met jonge vrouwen dit voorjaar in het Dominicanenklooster Huissen. “We dachten met elkaar na over vraagstukken die spelen als je tussen de 20 en 35 jaar bent. De uitkomst was dat de meeste deelnemers het lastig vonden om jezelf ‘over te geven’. Wat als je de controle over je leven moet loslaten? Dat kan gebeuren in allerlei situaties en ziet er voor iedereen anders uit. Er was veel herkenning. Veel jonge vrouwen voelden zich niet langer alleen staan in levensvragen die hen bezighouden.” 

Onschatbare waarde

Expositie van Betekenis blijkt echt van toegevoegde waarde voor deelnemers. “Dat is precies waarom we deze opzet hebben bedacht”, vertelt Agnes van der Sluijs. Er worden mooie kunstwerken gemaakt en tegelijk krijg je een inkijkje in de levensverhalen van anderen. Mensen komen tot nieuwe inzichten en ervaren persoonlijke groei. Je ziet echt kwartjes vallen. Dat is van onschatbare waarde.”

Meerwaarde aan dialoog

Expositie van Betekenis is een van de drie winnaars van de laatste Tender van Kerk en Wereld, fonds binnen de Protestantse Kerk. Agnes van der Sluijs is er blij mee: “Drie jaar lang ontvangen we 50.000 euro. Daar kunnen we veel mee doen! De jury vond het heel waardevol dat we via Expositie van Betekenis meerwaarde geven aan dialoog tussen verschillende groepen. We zorgen ervoor dat mensen heel laagdrempelig kunnen meedoen. Anders mis je de doelgroep die er geen middelen voor heeft. De bijdrage van Kerk en Wereld maakt meedoen voor veel meer mensen mogelijk.”

In het najaar zijn er nieuwe groepen welkom bij Expositie van Betekenis. Ook groepen vanuit protestantse gemeenten zijn van harte welkom om mee te doen. Kijk voor meer informatie op expositievanbetekenis.nl.

Over Kerk en Wereld

Fonds Kerk en Wereld verstrekt subsidies aan initiatieven die vanuit christelijke inspiratie mensen in Nederland – met welk geloof, kleur of achtergrond ook – met elkaar in contact brengen. Ook een interessant project? Kijk of je subsidie kunt aanvragen bij fonds Kerk en Wereld via protestantsekerk.nl/kerkenwereld.

Ook pioniersplek Gist kreeg subsidie van fonds Kerk en Wereld. Lees hun verhaal:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)