Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Pastorie

De kerkenraad moet binnen de grenzen van de gemeente zorgen voor passende woon- en werkruimte voor zijn predikant(en). Dit geldt voor fulltime predikanten en voor parttime predikanten voor wie het mogelijk is om binnen de grenzen van de gemeente te komen wonen.

Voor het functioneren van een predikant acht de synode het nuttig dat de predikant zich vestigt in de leefomgeving van de gemeenteleden. De beschikbaarheid van woon- en werkruimte maakt het voor de predikant verder eenvoudiger een beroep aan te nemen. Dat bevordert de gewenste mobiliteit van predikanten. De woonruimte is passend als woongenot en gebruikskosten (onder meer voor gas, licht en water) in overeenstemming zijn met wat maatschappelijk gangbaar is. 

In overleg met de predikant kan van de algemene regel dat de gemeente woon- en werkruimte aanbiedt worden afgeweken. Predikanten kunnen er in verband met persoonlijke omstandigheden belang bij hebben in eigen huisvesting te voorzien. Wordt dit laatste afgesproken, dan is de gemeente ontslagen van alle verplichtingen rond de ambtswoning. De predikant draait dan zelf op voor alle kosten die met het wonen te maken hebben. 

Betrekt de predikant de ambtswoning, dan moet de predikant daarvoor aan de gemeente de voorgeschreven woonbijdrage betalen. De hoogte daarvan is een percentage van de WOZ-waarde van de woning, met dien verstande dat er bij lage WOZ-waarden een minimale woonbijdrage geldt. Bij heel hoge WOZ-waarden kan gekozen worden voor de opting-in-regeling en wordt de hoogte van de woonbijdrage berekend als percentage van het eigen traktement op fulltime basis. Doorgaans ligt in beide gevallen de woonbijdrage onder de commerciële huurwaarde van de woning.

Meer specifieke informatie over de woon- en werkruimte, zoals:

  • de hoogte en de berekening van de woonbijdrage als percentage van de WOZ-waarde en als percentage van het eigen traktement op fulltime basis (opting-in-regeling)
  • de fiscale aspecten van de woonbijdrage
  • de vergoeding van de verhuis- en inrichtingskosten
  • de kosten van onderhoud aan de ambtswoning en
  • de vergoedingen voor de kosten van werkruimte

is te vinden in de Uitvoeringsbepalingen, de Gids Arbeidsvoorwaarden en het rekenblad die je hier kunt downloaden.

Lees meer over

Het thema Predikant