Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Pensioen

Als we aan pensioen denken, moeten we drie situaties onderscheiden:

  • het inkomen van de predikant wegens ouderdom
  • het inkomen van de nabestaande(n) van de predikant na diens overlijden en
  • het inkomen van de predikant na afkeuring wegens arbeidsongeschiktheid.

Voor alle drie de situaties heeft de kerk voor de predikanten een voorziening getroffen. 

Voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen heeft de kerk een collectieve verzekering afgesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Er wordt gebruikgemaakt van het pensioenreglement dat dit fonds voor al zijn deelnemers heeft. Predikanten zijn verplicht van deze verzekering gebruik te maken. De premie voor deze verzekering wordt door de landelijke kerk in zijn geheel overgemaakt aan PFZW. Op het traktement van de predikant wordt diens bijdrage in de premie ingehouden. 

Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen heeft de kerk een collectieve verzekering afgesloten bij Aegon N.V. Er is een speciale polis met voorwaarden voor de predikanten afgesproken. Predikanten zijn verplicht van deze verzekering gebruik te maken. De premie voor deze verzekering wordt door de landelijke kerk in zijn geheel overgemaakt aan Aegon. Op het traktement van de predikant wordt alleen een deel van de premie ingehouden als het Georganiseerd Overleg Predikanten daartoe zou besluiten. 

Meer specifieke informatie over pensioen, zoals

  • de verwijzing naar de website van PFZW
  • de polisvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en
  • de mogelijkheid om eerder of later met pensioen te gaan

kun je hier vinden.

Lees meer over

Het thema Predikant