Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale en kleine synode september 2017

Op vrijdag 22 september vergadert de generale en kleine synode in Nieuw Hydepark in Doorn. De vergadering begint om 10.00 uur.

Pijl naar links Overzicht synodes

Agenda generale synode

Kerkordelijke voorstellen deel I - tweede lezing Kerk 2025

Consideraties (reacties classes)

Algemeen

Vraag 1: Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen die ertoe leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de huidige 75?

Vraag 2: Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een lid van de classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen?

Vraag 3: Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale vergadering (classis-predikant genoemd) straks zal spelen?

Vraag 4: Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de ontmoeting tussen de gemeenten?

Vraag 5: Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren alle gemeenten en alle predikanten in de classis te bezoeken?

Vraag 6: Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij problemen in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen?

Vraag 7: Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale synode (vijf ambtsdragers per classicale vergadering, drie namens de evangelisch-lutherse synode en één namens de Réunion Wallonne)?

Vraag 8: Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen?

Vraag 9: Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over de gemeenten, waardoor kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met andere (wijk) gemeenten te ontwikkelen?

Vraag 10: Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen?

Vraag 11: Overig + bijlage

Generale regeling verkiezing leden Classicale Vergadering (GS 17-07)
Brief
Synoderapport

Gewijzigde regeling Permanente Educatie (GS 17-09)
Aanbiedingsbrief
Synoderapport
Toelichting

Profiel Classis-predikant (GS 17-10)
Aanbiedingsbrief
Synoderapport

Kleine synode 22 september:

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes