Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode april 2023

Deze vergadering vindt plaats in in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De vergadering is vrijdag en zaterdag online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes

Bekijk de hele uitzending:

Vrijdag 21 april

 • 11:55 uur - 04. Mededelingen n.a.v. comité 5 min.
 • 12:00 uur - 05a. Ambt: Eindrapportage werkgroep Beroepsprofielen “Werkers aan het mozaïek van kerkplekken”
 • 13:00 uur - Lunch
 • 14:00 uur - 05b. Vervolg Ambt - Eindrapportage en besluitvorming
 • 16:00 uur - Pauze
 • 16:30 uur -  06. Presentatie programma “Lichter op pad” (uitgesteld naar november 2023)
 • 17:30 uur -  07. Aanvraag toelating kerngemeenten: Het Baken te Woerden/De Pelgrim te Zoetermeer
 • 18:00 uur - Diner
 • 19:00 uur - 08. Bespreking voorstel Werkgroep I “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties” (uitgesteld)
 • 20:30 uur - 09. Update herijking IP-nota
 • 21:15 uur - 10. Sluiting vergadering 

Zaterdag 22 april

 • 09:00 uur - 11. Morgengebed
 • 09:15 uur - 12a. GCKO - naleving kerkelijke regelgeving
 • 10:45 uur - Pauze
 • 11:15 uur - 12b. GCKO - aanpassingen kerkorde
 • 12:15 uur - Lunch
 • 13:15 uur - 13. Aanpassing Huishoudelijke regeling
 • 14:00 uur - 14. Vaststelling opdrachten werkgroepen ambtsvisie fase 3
 • 15:00 uur - Pauze
 • 15:30 uur - 15. Comité zitting
 • 16:30 uur - 16. Sluiting en einde vergadering

Ambtsdrager? Kijk dan ook eens op protestantsekerk.nl/frissestart