Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode april 2024

Deze vergadering vindt plaats in in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De vergadering is vrijdag en zaterdag online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes

Vrijdag 19 april

 • 10:00 uur - 01. Ochtendgebed
 • 10:05 uur - 02. Comité
 • 11:30 uur - Pauze
 • 12:00 uur - 05. Update nota “Uw Koninkrijk kome - Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse Christenen”
 • 12:45 - Lunch
 • 13:45 uur - 06. Mededelingen
 • 14:00 uur - 07. Thema ‘Heil’
 • 15:30 uur - Pauze
 • 16:00 uur - 08. Gesprek met de PThU (CvB en RvT)
 • 18:00 uur - Diner
 • 20:00 uur - 09. Kerkdienst met viering Heilig Avondmaal in GK Lunteren. Kijk live mee via deze link

Zaterdag 20 april

 • 09:30 uur - 10. Morgengebed
 • 09:45 uur - 11. GCKO / Kerkorde
  • 11a. Kerkordewijzigingen in tweede lezing omvattende:
  • (artikel VI - 3 (samenstelling ambtelijke vergaderingen);
  • ord. 3-23-4 (beëindiging dienstverband bij het justitiepastoraat); ord. 3-26,
  • ord. 13-13 en ord. 14 (beroepen over kerkgrenzen heen)
  • ord. 3-6-9, ord 4-71 (‘Veilige kerk’)
  • ord. 10-7-2 en ord. 10-8 (interclassicaal college voor het opzicht)
  • 11b. Kerkordewijzigingen in eerste / enige lezing:
  • Ord. 4-29: Taken en verantwoordelijkheden GCKO
  • GR 4-8: Verruiming mogelijkheid predikantsbevoegdheid voor kerkelijk werkers
  • Ord. 10-9 e.a.: Tweede-kansbeleid daders van grensoverschrijdend gedrag
 • 12:00 uur - 12. Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties
 • 13:00 uur - Lunch
 • 14:00 uur - Blanco stemmen in de generale synode (aanpassing Huishoudelijke Regeling)
 • 14:30 uur - Ruimte voor uitloop vergadering