Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale synode februari 2023

Deze vergadering vindt plaats in in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De vergadering online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 9.00 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst 
 • 9.30 uur - Welkom en opening
 • 9.35 uur - Viering o.l.v. ds. Margrietha Reinders van Betondorp Bloeit 
 • 10.30 uur - Inleiding thema’s bestuursstructuur Protestantse Kerk
                 - Voortgang project toekomstgerichte synode
 • 11.00 uur - Pauze
 • 11.30 uur - Focusrapportage classicale vergaderingen (GS 23-02)
 • 12.35 uur - Toelichting op project “Duurzaam luthers” (GS 23-01)
 • 12.45 uur - Comité
 • 13.00 uur - Lunchpauze
 • 14.00 uur - Mededelingen
 • 14.15 uur - Presentatie Kerk in Actie over project De Thuisgevers
 • 15.00 uur - Voortgang ambtstraject - werkgroep beroepsprofielen
 • 15.30 uur - Impressie reis naar Israël en Palestina
 • 16.00 uur - Terugkoppeling vanuit werkgroep “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties”
 • 16.15 uur - Schriftelijke rondvraag
 • 16.15 uur - Afscheid moderamenlid okr. C.A. de Vries
 • 16.20 uur - Sluiting