Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode februari 2023

Deze vergadering vindt plaats in in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De vergadering online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 9.00 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst 
 • 9.30 uur - Welkom en opening
 • 9.35 uur - Viering o.l.v. ds. Margrietha Reinders van Betondorp Bloeit 
 • 10.30 uur - Inleiding thema’s bestuursstructuur Protestantse Kerk
                 - Voortgang project toekomstgerichte synode
 • 11.00 uur - Pauze
 • 11.30 uur - Focusrapportage classicale vergaderingen (GS 23-02)
 • 12.35 uur - Toelichting op project “Duurzaam luthers” (GS 23-01)
 • 12.45 uur - Comité
 • 13.00 uur - Lunchpauze
 • 14.00 uur - Mededelingen
 • 14.15 uur - Presentatie Kerk in Actie over project De Thuisgevers
 • 15.00 uur - Voortgang ambtstraject - werkgroep beroepsprofielen
 • 15.30 uur - Impressie reis naar Israël en Palestina
 • 16.00 uur - Terugkoppeling vanuit werkgroep “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties”
 • 16.15 uur - Schriftelijke rondvraag
 • 16.15 uur - Afscheid moderamenlid okr. C.A. de Vries
 • 16.20 uur - Sluiting