Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode juni 2020

Op vier verschillende locaties - online aan elkaar verbonden - vergadert de generale synode volgens de huidige corona richtlijnen. Gezien de beperkte capaciteit (max. 30 mensen per locatie) is er deze keer helaas geen ruimte voor gasten.

Pijl naar links Overzicht synodes

Agenda

 • 09.30 uur - Ontvangst en tekenen presentielijst
 • 10.00 uur - Technische uitleg op elke locatie
 • 10.30 uur - Liturgische opening door de scriba
 • 10.50 uur - Appèl nominaal
 • 10.55 uur - Mededelingen
  Werkgroep ambt
  Overhandiging eerste exemplaar van het boekje 'Kijk op de ziel' aan Martine Oldhoff
 • 11:00 uur - Visienota (LWK 20-08) - introductie (15 min.) en gesprek (45 min.)
 • 12.00 uur - Visienota - besluitvorming (LWK 20-08)
 • 13.00 uur - Lunch
 • 14.00 uur - COMITĖ
  Benoemingen
  Procedure (her)benoeming scriba
  Verantwoording benoemingen door moderamen
  EINDE COMITĖ
 • 14.30 uur - Generaal College Kerkorde:
  a. Tijdelijke diensten, 2e lezing (GS 20-02)
  b. Bijzondere opdracht voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers (LWK 20-02)
 • 16.30 uur - 12-jaarsregeling (GS 20-08)
  Evaluatie classispredikanten
 • 17:00 uur - Categoriaal Pastoraat (LWK 20-06)
  Voorstel vertegenwoordiging generale synode
 • 17.30 uur - Diner
 • 19.00 uur - Commissie Werkzaam vermogen (LWK 20-03)
 • 20:15 uur - Sluiting

Gerelateerd nieuws

Over deze synode