Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode juni 2021

Pijl naar links Overzicht synodes

Agenda

10.00 uur - Welkom en liturgische opening door preses M.C. Batenburg
10.20 uur - Benoemingen (algemeen) | Samenstelling synode en moderamen | Herbenoeming scriba (In comité)
11.45 uur - einde comité / Mededelingen
11.55 uur - Notitie Verkiezingsprocedure preses en assessoren
12.25 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Nota Ambtsvisie - Geroepen en Gezonden
17.30 uur - Sluiting