Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode maart 2018

Deze extra vergadering van de generale synode is belegd vanwege de voortgang van de besluitvorming over de kerkordelijke doorvertaling van Kerk2025. De agenda is dan ook nagenoeg geheel gevuld met deze bespreking.

Pijl naar links Overzicht synodes