Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode november 2016

Pijl naar links Overzicht synodes

Agenda

Donderdag 17 november

 • 10.00 uur - Opening door de scriba, dr. R. de Reuver
 • 10.15 uur - Comité
 • 10.45 uur - Notitie “De Maaltijd van de Heer” (LWK 16-07)
 • 13.00 uur - Lunch
 • 14.00 uur - Panelgesprek Donorwet (GS 16-05)
 • 15.30 uur - Koffie en theepauze
 • 16.00 uur - PThU tweejaarlijkse presentatie
 • 16.30 uur - Evaluatie Permanente Educatie (LWK 16-06)
 • 17.50 uur -Aanbieden “Handelingen 2015”
 • 18.00 uur - Diner
 • 19.15 uur - Groet van dhr. K. Dimtsas, directeur Apostoli Grieks-Orthodoxe kerk
 • 19.45 uur - Presentatie van de campagnemaand van de spiritualiteit
 • 19.55 uur - Brainstormsessie agenda synode (GS 16-08)
 • 20.30 uur - Voortgang van de Ethische Bezinningen (GS 16-09)
 • 20.45 uur - Viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 18 november 2016

 • 09.00 uur - Opening door het Justitiepastoraat
 • 09.30 uur - Kerk 2025 Kerkordevoorstellen (GS 16-06)
 • 10.30 uur - Koffie en theepauze
 • 10.45 uur - Kerk 2025 Kerkordevoorstellen (GS 16-06)
 • 12.30 uur - Lunch
 • 13.15 uur - Presentatie Kerk in Actie over Actieweek voor Christenen in het Midden-Oosten
 • 13.30 uur - Vervolg Kerk 2025 Kerkordevoorstellen
 • 15.30 uur - Koffie en theepauze
 • 16.00 uur - Vervolg Kerk 2025 functieprofiel classispredikant (GS 16-07)
 • 18.00 uur - Afscheid Synodeleden
 • 18.15 uur - Sluiting door okr. H. Hilgers