Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale synode november 2017

Op 16 en 17 november komt de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland bij elkaar.

Pijl naar links Overzicht synodes

Agenda

Besluitenlijst

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Tot Gods Eer - handreiking voor gesprekken over liturgie
Oplegbrief
Handreiking Liturgie

Nadere verkenning wensen en mogelijkheden van ‘Huisgemeenten'
Oplegbrief
Nadere verkenning 'Huisgemeenten'

Geloven in delen - delen in geloof “Beleidskader Kerk in Actie 2018-2021"
Oplegbrief
Beleidskader Kerk in Actie 2018-2021

Nota Categoriaal Pastoraat
Oplegbrief
Nota Categoriaal Pastoraat

Kerk 2025 - Kerkordelijke Voorstellen deel 3 - de predikant 
Oplegbrief
Kerkordelijke Voorstellen deel 3 - de predikant

Gesprek over ordinantie 5.3 en 5.4
Oplegbrief
Gesprek over ordinantie 5.3 en 5.4

Verantwoording Kerk 2025 en ‘Profiel voorzitter visitatie’
Profiel voorzitter visitatie