Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Generale synode november 2023

Deze vergadering vindt plaats in in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De vergadering is vrijdag en zaterdag online te volgen.

Pijl naar links Overzicht synodes

Vrijdag 17 november

 • 09:30 uur - Ontvangst met koffie
 • 10:00 uur - 01. Opening
 • 10:05 uur - 02. Liturgische viering met Avondmaal
 • 11:05 uur - 03. Impressie assemblee LWF
 • 11:20 uur - 04. Uitwerking beroepsprofielen (Ambt)  (GS 23-09)
 • 12:30 uur - Lunch
 • 13:30 uur - 05. Inleiding door Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)
 • 14:45 uur - 06. Governance-bespreking over de PThU
 • 15:15 uur - 07. Tweejaarlijks verslag werkzaamheden Raad van Toezicht PThU
 • 15:55 uur - Pauze
 • 16:25 uur - 08. Lichter op Pad
 • 17:25 uur - 09. Voortgang van het project “Duurzaam Luthers”
 • 17:45 uur - 10. Comité
 • 18:00 uur - Diner
 • 19:00 uur - 11. Afronding Uitwerking beroepsprofielen Ambt (indien nodig)
 • 19.45 uur - 12. Bespreking notitie “Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen” (GS 23-08)
 • 21.00 uur - 13. Comité
 • 21:30 uur - 14. Sluiting eerste vergaderdag

Zaterdag 18 november

 • 09:00 uur - 15. Morgengebed
 • 09:45 uur - 16. GCKO
  • Naleving kerkelijke regelgeving
 • 11:15 uur - Pauze
 • 11:45 uur - 17. GCKO
  • Kerkordewijzigingen
  • Procedure-aanpassingen opzicht
  • Delen visitatierapporten
 • 13:00 uur - Lunch
 • 14:00 uur - 18. Rapportage Werkgroep I “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties” 
 • 15:30 uur - 19. Mededelingen
 • 15:45 uur - 20. Afscheid vertrekkende synodeleden
 • 16:55 uur - 21. Sluiting en einde vergadering