Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kleine synode december 2022

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 17.00 uur - Opening door ouderling J. Aantjes
 • 17.20 uur - Appèl nominaal
 • 17.25uur - Kerkordezaken GCKO (KS 22-09)
 • 17.55 uur - Vaststellen protocollen daderbeleid (LWK 22-11)
  • Protocollen daderbeleid 2.0
  • Notitie Bijlage bij Protocollen daderbeleid
 • 18.15 uur - Diner
 • 19.15 uur - Benoemingen
 • 19.45 uur - Jaarplan en begroting 2023 PKN (VA 22-10) en KIA (VA 22-11)
 • 20.45 uur - Terugblik en toelichting op Werving & Selectie colleges en commissies (KS 22-10) 
 • 21.05 uur - Mededelingen
 • 21.10 uur - Rondvraag 
 • 21.15 uur - Sluiting met een lied