Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kleine synode juni 2019

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 15:30 uur - Ontvangst
 • 16:00 uur - Opening door diaken J. Galjaard
 • 16:15 uur - Appèl nominaal
 • 16.30 uur - Comité: Benoemingen
 • 16.45 uur - Wijziging art. 28 Generale Regeling 6 (KS 19-05)
 • 17.00 uur - Financieel jaarverslag 2018 Commissie Steunverlening (KS 19-06) 
 • 17.15 uur - Financieel jaarverslag 2018 BILT (KS 19-07)
 • 17.30 uur - Diner
 • 18.30 uur - Jaarverslag 2018 PSDV (VA 19-07)
 • 18.45 uur - Jaarverslag en Jaarrekening 2018 BCKP (VA 19-06) 
 • 19.00 uur - Jaarverslag en jaarrekening 2018 SKG (VA 19-01) 
 • 19.15 uur - Jaarverslag en jaarrekening 2018 PDKN (VA 19-02) 
 • 19.30 uur - Financiële jaarverslagen en jaarrekeningen 2018
  Jaarverslag en jaarrekening 2018 Protestantse Kerk in Nederland (VA 19-03) en
  kerncijfers dienstenorganisatie sociaal beleid 2018
  Jaarverslag en jaarrekening 2018 Kerk in Actie (VA 19-04)
  Geconsolideerde jaarrekening 2018 Protestantse Kerk in Nederland (VA 19-05)
 • 21.00 uur - Rondvraag
 • 21.15 uur - Sluiting