Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kleine synode juni 2021

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 10.00 uur - Opening door ouderling Y. Luinenburg
 • 10.15 uur - Appèl nominaal
 • 10.25 uur - Benoemingen
 • 10.45 uur - Jaarverslag Generaal College Opzicht 2020 (KS 21-03)
 • 11.00 uur - Financieel Jaarverslag Arbeidsvoorwaarden Predikanten (KS 21-04)
 • 11.15 uur - Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Begroting Centrale Kas Predikantstraktementen (VA 21-06)
 • 11.30 uur - Financieel jaarverslag 2020 commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie (BILT) (KS 21-06)
 • 11.40 uur - Financieel jaarverslag 2020 Commissie Steunverlening (KS 21-05)
 • 11.50 uur - Jaarverslag en jaarrekening 2020 SKG/PDKN (VA 21-07)
 • 12.00 uur - Jaarverslag en jaarrekening 2020 PSDV (VA 21-08)
 • 12.15 uur - Generaal College voor de Kerkorde - Generale Regeling 7
 • 12.30 uur - Lunchpauze
 • 13.30 uur - Financiële jaarverslagen en jaarrekeningen Protestantse Kerk/Kerk in Actie 2020
 • 14.45 uur - Update Hydepark
 • 15.15 uur - Voorstel verzoek gebruik beleidsinformatie (uit FRIS)
 • 15.45 uur - Voorstel Evangelisch Lutherse Synode inzake commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie
 • 16.15 uur - Rondvraag
 • 16.30 uur - Sluiting