Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kleine synode juni 2022

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 10.00 uur - Opening door ouderling J. Aantjes-Lubbersen
 • 10.30 uur - Appèl nominaal
 • 10.35 uur - Benoemingen
 • 10.50 uur - Mededelingen
 • 11.00 uur - Jaarverslag SKG 2021 (VA 22-05)
 • 11.15 uur - Fin. jaarverslag 2021 Commissie Steunverlening (KS 22-05)
 • 11.45 uur - Fin. Jaarverslag Arbeidsvoorwaarden Predikanten 2021 (KS 22-04)
 • 12.00 uur - Jaarverslag en Jaarrekening 2021 BCKP (VA 22-04) 
 • 12.15 uur - Lunch
 • 13.15 uur - GCKO / Kerkordezaken (KS 22-07) 
  - GR 5-17 Wijziging consulentsregeling
 • 13.35 uur - Financiële jaarverslagen en jaarrekeningen Protestantse Kerk Nederland en Kerk in Actie 2021
 • 14.35 uur - Koffie- en theepauze
 • 14.50 uur - FRIS - Analyse totale baten en lasten gemeenten - GCBB (KS 22-07)
 • 15.20 uur - Jaarverslag en jaarrekening 2021 PSDV (Beheer) (VA 22-07) en St. Hydepark (VA 22-06)
 • 16.00 uur - Rondvraag
 • 16.15 uur - Sluiting