Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kleine synode november 2019

Hieronder de agenda en een aantal synodestukken.

Pijl naar links Overzicht synodes

10.00 uur - Opening door okr. C.A. de Vries
10.30 uur - Appèl nominaal
10.40 uur - Comité
11:00 uur - Advies GCBB Vermindering werktijd predikant (LWK 19-06)
11:30 uur -
Jaarplan/begroting Protestantse Kerk (VA 19-10) en Kerk in Actie (VA 19-11)
Jaarplan en begroting 2020 Protestantse Kerk
Jaarplan en begroting 2020 Kerk in Actie
12:30 uur - Rondvraag