Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kleine synode november 2021

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 10.00 uur - Opening door okr. C.A. de Vries
 • 10.10 uur - Appèl nominaal
 • 10.15 uur - Benoemingen
 • 10.20 uur - Jaarplan en begroting 2022 Protestantse Kerk (VA 21-11) en Kerk in Actie (VA 21-12)
 • 11.20 uur - Beleggingsbeleid (VA 21-13)
 • 12.00 uur - Samenwerking Kerk in Actie Cordaid en toelichting op afronding ontvlechting Kerk in Actie/ICCO
 • 12.45 uur - Lunch
 • 13:15 uur - Voortgangsbespreking Landgoed Hydepark
 • 13.45 uur - Kerkordezaken
  Toelichting uitstel bespreking GR 5 en voorstel nieuwe bespreking
  Mededeling notitie consulentschap ord. 4-10
 • 14.15 uur Mededelingen:
  - lancering online aanspreekpunt ‘seksisme in de kerk’ (26 november)
 • 14.25 uur - Rondvraag
 • 14.30 uur - Sluiting door diaken mevr. B. Groen-Gallant