Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kleine synode oktober 2020

Hieronder de agenda en een aantal synodestukken voor de vergadering van 2 oktober 2020

Pijl naar links Overzicht synodes
 • 10.00 uur - 1. Opening door ouderling Y. Luinenburg
 • 10.15 uur - 2. Appèl nominaal
 • 10.20 uur-  3. Benoemingen
  - Voordracht synodeleden commissie herbenoeming scriba
 • 10.40 uur - 4. Mededelingen
 • 10.50 uur - 5. Voortgang toezeggingen (ter informatie)
 • 11.00 uur - 6. Begroting BCKP 2021 (VA 20-09)
 • 11.15 uur - 7. Aanwijzen accountant (VA 20-10)
 • 11.20 uur - 8. PSDV - Duurzame financiële toekomst in coronatijd (KS 20-07)
 • 11.30 uur - 9. Afronding dossier hypotheek Nieuw Hydepark en Oranjerie (VA 20-12)
 • 11.45 uur - 10. Uitstellen begroting PKN 2021 (VA 20-11)
 • 12.00 uur - 11. Jaarverslag 2019 Commissie Steunverlening (KS 20-08)
 • 12.15 uur - 12. Friesland/Fryslân (KS 20-06)
 • 12.30 uur - 13. Rondvraag
 • 12.45 uur - 14. Sluiting 
 • 12.50 uur - Lunch