Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

ANBI

Transparant online

Elke gemeente en diaconie dient een verkorte jaarrekening te publiceren op het internet (in de meeste gevallen op de website van de gemeente). Dit komt voort vanuit de ANBI-wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de Protestantse Kerk en classis

Protestantse Kerk erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

RSIN Protestantse Kerk

Wie een gift aan een gemeente of stichting van de Protestantse Kerk wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig. Het RSIN van de Protestantse Kerk in Nederland is: 813612809.

ANBI-zoeker

Een gemeente kan de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de dienstenorganisatie Protestantse Kerk ervoor dat deze URL’s periodiek worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

In de ANBI-zoeker kan worden gezocht op plaats of op naam. Dat geeft een lijst zoekresultaten met naam, vestigingsplaats, RSIN en website ANBI.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken. 

Online transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Deze gegevens kunnen gemeenten en diaconiëen doorgeven via een speciale LRP-pagina. Het dienstencentrum zorgt voor doorgave aan de Belastingdienst.

Controle door Belastingdienst is gestart

Vanaf eind 2016 is de Belastingdienst begonnen met een controle van deze transparantiegegevens: werkt de opgegeven internetpagina, staan daar de verplichte gegevens op, zijn deze voldoende actueel etcetera. Als er iets niet klopt, krijgt u een brief van de Belastingdienst met een termijn van drie weken om het alsnog in orde te maken.

Vanaf 1 januari 2016 moet de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt.

>Meer informatie; info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)