Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers

In de kerk zijn veel gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente: de vrijwilligers. Ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen, leden van werkgroepen vormings en toerustingswerk en commissies liturgie en eredienst, de lopers van Kerkbalans, de leiders van de kindernevendienst en de leiding van de jongerenclub. 

Vrijwilligersovereenkomst

In de kerk is naast de betaalde krachten (predikanten en kerkelijk medewerkers) een groot aantal vrijwilligers werkzaam. In sommige gevallen wordt met vrijwilligersovereenkomsten en een vrijwilligersvergoeding gewerkt. 

 

Modellen kerkmusicus-vrijwilliger

Fiscus

De belastingdienst heeft voor het onbelast uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding grenzen gesteld. Ook mag de vergoeding die wordt verstrekt, niet te dicht in de buurt komen van een marktconforme beloning. In 2024 gelden de volgende bedragen. 

  • per jaar mag niet meer worden vergoed/ontvangen dan € 2.100,-;
  • per maand mag de vergoeding niet meer dan € 210,- bedragen;
  • per uur mag de vergoeding niet meer dan € 5,50 bedragen. 

Verzekeringen

In de gemeente wordt veel werk door vrijwilligers verricht en daarbij kan er natuurlijk altijd wat gebeuren. Het is daarom goed om stil te staan bij de vraag of vrijwilligers voldoende zijn verzekerd voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid en ongevallen. 

>Meer informatie over verzekering van vrijwilligers: https://www.kerkrentmeester.nl/home/vkb-verzekeringen/

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)