Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Arbeids­voorwaarden algemeen

Arbeidsvoorwaarden voor beroepskrachten

De Protestantse Kerk kent twee regelingen voor arbeidsvoorwaarden voor beroepskrachten: een voor predikanten en een voor kerkelijke medewerkers. Daarnaast zijn er nog aparte regelingen voor vrijwilligers.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden predikanten

De Gids arbeidsvoorwaarden predikanten geldt voor alle predikanten voor gewone werkzaamheden (ord. 3-16 tot en met 3-21), werkzaam in een gemeente en is vastgelegd in de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

Alle informatie, regelingen en documenten over de arbeidsvoorwaarden voor predikanten

Arbeidsvoorwaarden kerkelijke medewerkers

De Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk geldt voor alle werknemers (ord. 3-28) in dienst van een college van kerkrentmeesters, een college van diakenen, een breed moderamen van de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de kleine synode. Tot de hier bedoelde werknemers behoren onder andere predikanten in algemene dienst (ord. 3-22), kerkelijk werkers, kerkmusici, kosters, koster-beheerders, (leden)administrateurs en ook de medewerkers van de dienstenorganisatie. Deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de generale regeling rechtspositie medewerkers en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. 

Alle informatie, regelingen en documenten over de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijke medewerkers

Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers

Alle informatie, regelingen en documenten over de arbeidsvoorwaarden voor vrijwilligers

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)