Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Ambulant predikant (8-20 uur)

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar ervaren, flexibele predikant die een uitdagende nieuwe stap zien in de functie van ambulant predikant.

Als ambulant predikant vervul je alle taken van een gemeentepredikant en spring je in een gat dat (tijdelijk) is ontstaan. 

De ambulant predikant verricht tijdelijk structurele hulpdiensten in de gemeente doorgaans voor maximaal 2 jaar. De ambulant predikant wordt ingezet ter vervanging in geval van ziekte, zwangerschap, vrijstelling van werkzaamheden en ter overbrugging in een vacante periode. 
Een ambulant predikant heeft ervaring als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Je bent flexibel, weet snel thuis te raken en maakt gemakkelijk contact. Tegelijkertijd weet je ook een zekere mate van afstand te bewaren naar de gemeente omdat het werk van tijdelijke aard is. Je bent proactief, denkt mee, weet te inspireren maar bent niet bepalend in beleidsontwikkeling. Je hebt een passende ambtsopvatting: niet exclusief verbonden aan de gemeente, maar aan de kerk als geheel; je kan afscheid nemen en stelt je op als voorbijganger.

Wat wij bieden 

Als ambulant predikant sluit je met een gemeente en de mobiliteitspool een ‘overeenkomst voor structurele hulpdiensten met medewerking van de mobiliteitspool’. Deze overeenkomst is gebaseerd op ordinantie 3-18-3 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland; Generale regeling rechtspositie predikanten en Uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. 

Je maakt deel uit van het team van ambulant predikanten en je kunt deelnemen aan toerustingsdagen en collegiale consultaties voor ambulant predikanten. De mobiliteitspool biedt personele begeleiding en advies.

Het ambulant predikantschap is een afwisselende invulling van het predikantschap die zich goed laat combineren met het parttime gemeentepredikantschap of een andere taak of functie.

De Mobiliteitspool

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft als primaire taak de ondersteuning van kerk en gemeenten. Het Mobiliteitsbureau is hier een onderdeel van. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim-predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden. Sinds medio 2019 is hieraan toegevoegd de functie van de ambulant predikant.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature en/of functie kun je contact opnemen met de Mobiliteitspool: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl  of vragen naar één van de consulenten van de Mobiliteitspool via 030 - 8801880.

Reageren: Je kunt je schriftelijke reactie met CV, bij voorkeur beiden in PDF-format sturen per e-mail naar arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl, o.v.v. vacature ambulant predikant.

Actuele vacatures Noord, West, Midden/Zuid

In de vacaturerubriek van de Protestantse Kerk vind je actuele vacatures van gemeenten die een ambulant predikant zoeken, verdeeld over drie regio's: Noord, West en Midden/Zuid. 

 

Andere vacatures

als predikant