Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

33 resultaten gevonden

Op zoekwoord: 'Kerkorde'

Pagina

Generale synode april 2023

Bekijk de hele uitzending: Vrijdag 21 april 10:05 uur - 02a. Liturgische viering en groetwoord door ds. Fuite (VPKB) Protestantse Kerk België: ‘Vissen aan stuurboord ook oproep aan onze kerken’  21 apr 2023 10:45 uur - 02b. Mededeling(en) 5 min. Scriba René de Reuver feliciteert NGK en GKv met hun eenwording 21 apr 2023 10.50 uur - 03. Comité zitting Jonathan Stam benoemd tot lid moderamen generale synode 21 apr 2023 11:55 uur - 04. Mededelingen n.a.v. comité 5 min. Boek ‘Geroepen door Christus’ uitgereikt aan generale synode 22 apr 2023 12:00 uur - 05a. Ambt: Eindrapportage werkgroep Beroepsprofielen “Werkers aan het mozaïek van kerkplekken” 13:00 uur - Lunch 14:00 uur - 05b. Vervolg Ambt - Eindrapportage en besluitvorming Protestantse Kerk onderzoekt drie beroepsprofielen: predikant, pastor en kerkelijk specialist 25 apr 2023 16:00 uur - Pauze 16:30 uur -  06. Presentatie programma “Lichter op pad” (uitgesteld naar november 2023) 17:30 uur -  07. Aanvraag toelating kerngemeenten: Het Baken te Woerden/De Pelgrim te Zoetermeer Protestantse Kerk krijgt nieuwe kerngemeenten in Woerden en Zoetermeer 22 apr 2023 18:00 uur - Diner 19:00 uur - 08. Bespreking voorstel Werkgroep I “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties” (uitgesteld) 20:30 uur - 09. Update herijking IP-nota 21:15 uur - 10. Sluiting vergadering  Zaterdag 22 april 09:00 uur - 11. Morgengebed 09:15 uur - 12a. GCKO - naleving kerkelijke regelgeving 10:45 uur - Pauze 11:15 uur - 12b. GCKO - aanpassingen kerkorde 12:15 uur - Lunch 13:15 uur - 13. Aanpassing Huishoudelijke regeling 14:00 uur - 14. Vaststelling opdrachten werkgroepen ambtsvisie fase 3 15:00 uur - Pauze 15:30 uur - 15. Comité zitting 16:30 uur - 16. Sluiting en einde vergadering Ambtsdrager? Kijk dan ook eens op protestantsekerk.nl/frissestart