Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

128 resultaten gevonden

Op zoekwoord: 'corona'

Verdieping

Ideeën

Nieuws

Pagina

Generale synode april 2022

Donderdag 21 april 2022 09:30 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst 10.00 uur - Liturgische opening 10.30 uur - Ontmoeting algemeen secretaris LWF - Ds. Anne Burghardt 11.45 uur - Voortgangsrapportage dienstenorganisatie implementatie beleidskader: Open de toekomst tegemoet. (GS 22-01) 12.30 uur - Lunch 13.30 uur - Vervolggesprek Werkwijze generale synode. (GS 22-02) Hoe betrek je jongere generaties bij de synode? 21 apr 2022 Pijl naar rechts 14.30 uur - Huishoudelijke Regeling. (LWK 22-03) 15.15 uur - Pauze 15.45 uur - Stand van zaken Werkgroep Vervolg Ambtsvisie. (GS 22-03) 16.45 uur - Locatie PThU PThU verhuist van Amsterdam naar Utrecht 21 apr 2022 Pijl naar rechts 17.45 uur - Diner Vanaf dit moment wordt de synode niet uitgezonden. Uitzending start weer op vrijdag. 18.45 uur - Benoemingen commissies en colleges 19.00 uur - Verkiezing nieuw lid moderamen Jolanda Aantjes benoemd tot lid moderamen 22 apr 2022 Pijl naar rechts 19.45 uur - Evaluatie handelen tijdens de Corona-pandemie (dit agendapunt is vervallen) 20.45 uur - Sluiting Vrijdag 22 april 2022 09.00 uur - Liturgische opening 09.45 uur - Mededelingen n.a.v. comitégedeelte 10.00 uur - Kerkordezaken / GCKO - Ord. 4-10 (aanpassing consulentsregeling) (GS 22-05) - GR 7 (verkiezing classicale vergadering) (GS 22-06)- GR 10-5 (preekconsenten) (GS 22-07)  10.45 uur - Pauze 11.15 uur - Leeropdracht Missionaire roeping aan de PThU - prof. dr. B. van den Toren Prof. Benno van den Toorn aanvaardt leeropdracht missionaire roeping 22 apr 2022 Pijl naar rechts 12.00 uur - Lunch 13.00 uur - Rapportage Werkgroep Onderzoek Ambtsvisie (LWK 22-02) Generale synode denkt na over positie kerkelijk werker 22 apr 2022 Pijl naar rechts 15.00 uur - Afscheid synodeleden en adviseurs 15.15 uur - Rondvraag 15.30 uur - Sluiting Terugkijken Donderdag 21 april - deel 1   Donderdag 21 april - deel 2