Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

10 resultaten gevonden

Op zoekwoord: 'ip-nota'

Veelgestelde vragen

Verdieping

Document

Nieuws

Pagina

Generale synode november 2022

Vrijdag 11 november 2022 9.30 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst  10.00 uur - Opening 10.30 uur - Liturgische viering in kader Assemblee Wereldraad van Kerken 11.30 uur - Pauze 12.00 uur - Comité 12.45 uur - Lunchpauze 13.45 uur - Comité 15.15 uur - Pauze 15.45 uur - Mededelingen 16.00 uur - Vaststelling nota Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen (LWK 22-09) Generale synode: “Ontwikkel met lef een visie op het kerkgebouw΅" 11 nov 2022 Pijl naar rechts 16.45 uur - Proces om te komen tot herijking van de IP-nota (LWK 22-10) 17.15 uur - Toelating Kerngemeente “Betondorp bloeit” (LWK 22-07) 17.45 uur - Presentatie Project “De Thuisgevers” Vanaf dit moment wordt de synode niet uitgezonden. Uitzending start weer op zaterdag. 18.15 uur - Diner 20.15 uur - Avondmaalsviering. Deze is te volgen via Kerkdienstgemist.nl.  21.30 uur - Gelegenheid voor informele ontmoeting Zaterdag 12 november 2022 09.00 uur - Liturgische opening 09.30 uur - Bespreking Tussenrapportage Werken aan ‘Werk aan de Schuilplaats’ (LWK 22-06) 10.15 uur - Pauze 10.45 uur - Vervolgbespreking Tussenrapportage Werken aan ‘Werk aan de Schuilplaats’  en besluitvorming (LWK 22-06) Synode benadrukt opnieuw het grote belang van ‘veilige kerk’ 12 nov 2022 Pijl naar rechts 11.30 uur - Tweedekansbeleid na SMPR-zaken (LWK 22-08) Generale synode: “Daders misbruik moeten uit ambt gezet kunnen worden” 12 nov 2022 Pijl naar rechts 12.30 uur - Lunch 13.30 uur - Kerkorde (GCKO) Aanpassing Art. VI-3 lid 3 Kerkorde (Romeinse artikelen) Wijziging ord. 4-24-1 en 4-26-6 in tweede lezing (verkiezing extra synodeleden) Wijziging ord. 4-26-2 in tweede lezing (verkiezing preses) Ord. 3-23-4 (einde dienstverband CIO-J) 14.30 uur - Pauze 15.00 uur - Vervolg Kerkorde (GCKO) wijziging GR 12 Adviseurs inzake ord. 11-22-1 Aanpassing GR 2 (ledenregistratie) 15.30 uur - Agendavoorstel 16.30 uur - Schriftelijke Rondvraag 16.35 uur - Afscheid synodeleden 16.45 uur - Sluiting

Generale synode april 2023

Bekijk de hele uitzending: Vrijdag 21 april 10:05 uur - 02a. Liturgische viering en groetwoord door ds. Fuite (VPKB) Protestantse Kerk België: ‘Vissen aan stuurboord ook oproep aan onze kerken’  21 apr 2023 10:45 uur - 02b. Mededeling(en) 5 min. Scriba René de Reuver feliciteert NGK en GKv met hun eenwording 21 apr 2023 10.50 uur - 03. Comité zitting Jonathan Stam benoemd tot lid moderamen generale synode 21 apr 2023 11:55 uur - 04. Mededelingen n.a.v. comité 5 min. Boek ‘Geroepen door Christus’ uitgereikt aan generale synode 22 apr 2023 12:00 uur - 05a. Ambt: Eindrapportage werkgroep Beroepsprofielen “Werkers aan het mozaïek van kerkplekken” 13:00 uur - Lunch 14:00 uur - 05b. Vervolg Ambt - Eindrapportage en besluitvorming Protestantse Kerk onderzoekt drie beroepsprofielen: predikant, pastor en kerkelijk specialist 25 apr 2023 16:00 uur - Pauze 16:30 uur -  06. Presentatie programma “Lichter op pad” (uitgesteld naar november 2023) 17:30 uur -  07. Aanvraag toelating kerngemeenten: Het Baken te Woerden/De Pelgrim te Zoetermeer Protestantse Kerk krijgt nieuwe kerngemeenten in Woerden en Zoetermeer 22 apr 2023 18:00 uur - Diner 19:00 uur - 08. Bespreking voorstel Werkgroep I “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties” (uitgesteld) 20:30 uur - 09. Update herijking IP-nota 21:15 uur - 10. Sluiting vergadering  Zaterdag 22 april 09:00 uur - 11. Morgengebed 09:15 uur - 12a. GCKO - naleving kerkelijke regelgeving 10:45 uur - Pauze 11:15 uur - 12b. GCKO - aanpassingen kerkorde 12:15 uur - Lunch 13:15 uur - 13. Aanpassing Huishoudelijke regeling 14:00 uur - 14. Vaststelling opdrachten werkgroepen ambtsvisie fase 3 15:00 uur - Pauze 15:30 uur - 15. Comité zitting 16:30 uur - 16. Sluiting en einde vergadering Ambtsdrager? Kijk dan ook eens op protestantsekerk.nl/frissestart