Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Arbeidsvoorwaarden predikant: hulpdiensten

Tijdelijke aanstellingen

Binnen de rechtspositie van predikanten worden op grond van  ordinantie 3-18 vier mogelijkheden onderscheiden, waarop een gemeente een predikant tijdelijk aan zich kan verbinden:

 1. incidentele hulpdiensten
 2. structurele hulpdiensten
 3. beroep in tijdelijke dienst van een predikant
 4. beroep in tijdelijke dienst van een proponent

Alle vier vormen zijn verbintenissen op grond van kerkelijk recht en kunnen dus niet gekwalificeerd worden als een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht naar burgerlijk recht. 

Actuele regeling en modellen 


Voor overeenkomsten met een ingangsdatum voor 1 juli 2021 (overgangsregeling)

 • Rekenblad 2024-A per 1 januari 2024 voor vergoeding structurele hulpdiensten (ord. 3-24-2 oud of 3-28-2 oud) en waarneming dienstwerk (ord. 3-28-3 oud)
 • Rekenblad 2024-B per 1 juli 2024 voor vergoeding structurele hulpdiensten (ord. 3-24-2 oud of 3-28-2 oud) en waarneming dienstwerk (ord. 3-28-3 oud)

Voor overeenkomsten met een ingangsdatum op of na 1 juli 2021

 • Modelovereenkomst tot het verrichten van structurele hulpdiensten (ord. 3-18-3)
 • Modelovereenkomst tot detachering (ord. 3-18-5)
 • Rekenblad 2024-A per 1 januari 2024 voor structurele hulpdiensten (ord. 3-18-3)
 • Rekenblad 2024-B per 1 juli 2024 voor structurele hulpdiensten (ord. 3-18-3)
 • Melding aanvang structurele hulpdiensten
 • Melding wijziging of verlenging structurele hulpdiensten
 • Melding afloop structurele hulpdiensten

Voor incidentele hulpdiensten bestaat geen modelovereenkomst, omdat het te ver voert om voor een kortdurende opdracht als een preekbeurt of een enkele catechese een schriftelijke overeenkomst te sluiten.

Nadere toelichting tijdelijke aanstellingen

In onderstaand overzicht worden de vier vormen geduid naar bevoegdheid, aard van de opdracht, duur van de opdracht, omvang van de werkzaamheden, benodigde goedkeuringen, mogelijkheid van verlenging en opvolging, de arbeidsvoorwaarden voor de predikant, de uitbetaling van het traktement en de kosten voor de gemeente. 

 

Incidentele
hulpdiensten

Structurele
hulpdiensten

Predikant in tijdelijke dienst

Beginnend predikant in tijdelijke dienst

Bevoegd

proponent
predikant
emeritus

proponent
predikant
emeritus

predikant

proponent

Aard werkzaamheden

preekbeurt, trouwdienst, rouwdienst, uur catechese e.d.

invalwerk, uitvoering project

dienstwerk predikant (ord. 3-9)

dienstwerk predikant (ord. 3-9)

Minimale duur

n.v.t.

40 werkuren per opdracht

2 jaar

3 jaar

Maximale duur zonder toestemming BMCV

40 werkuren per opdracht

2 jaar  

geen

5 jaar

Maximale duur met toestemming BMCV

n.v.t.

4 jaar

als duur korter was dan 6 jaar, dan te verlengen tot 6 jaar

6 jaar

Minimale werktijd

n.v.t.

1%

33%, tenzij het BMCV toestemt in een lager percentage 

40%

Maximale werktijd

n.v.t.

100%

100%

100%

Toestemming BMCV

n.v.t.

n.v.t.

ja, ook specifiek voor tijdelijke aanstelling

ja, niet specifiek voor tijdelijke aanstelling

Solvabiliteitsverklaring CCBB

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

Mogelijkheid van verlenging of opvolging

Nieuwe opdracht mogelijk, maar geen direct aansluitende opdrachten van steeds max. 40 uur

Na afloop gedurende 1 jaar geen nieuw contract voor structurele hulpdiensten

Na afloop gedurende 1 jaar geen nieuwe tijdelijke dienst of een nieuw contract voor structurele hulpdiensten

Na afloop gedurende 1 jaar geen nieuwe tijdelijke dienst of een nieuw contract voor structurele hulpdiensten

Arbeidsvoorwaarden voor proponent of predikant

Tarief volgens lijst in uitvoeringsbepalingen

Bij tweezijdige overeenkomst gemeente-predikant:
volledige rechtspositie predikant plus 10% toeslag


Bij detachering door gemeente: 
volledige rechtspositie predikant zonder 10% toeslag

Bij detachering door dienstenorganisatie:
volledige rechtspositie kerkelijk medewerker

volledige rechtspositie predikant plus 10% toeslag

volledige rechtspositie predikant plus 10% toeslag

Betaling aan predikant

Door gemeente

Bij tweezijdige overeenkomst gemeente-predikant:
via centrale kas predikants-traktementen

Bij detachering door gemeente: 
via centrale kas predikants-traktementen

Bij detachering door dienstenorganisatie: 
door dienstenorganisatie

Via centrale kas predikantstraktementen

Via centrale kas predikantstraktementen

Kosten voor gemeente  (naast direct aan predikant te betalen onkosten-vergoedingen)

Tarief volgens lijst in uitvoeringsbepalingen

Bij tweezijdige overeenkomst gemeente-predikant:
bezettingsbijdrage
plus tijdelijke-dienst-opslag

Bij detachering door gemeente: 
bezettingsbijdrage

Bij detachering door dienstenorganisatie: 
tarief van dienstenorganisatie

Bezettingsbijdrage
plus tijdelijke-dienst-opslag

Bezettingsbijdrage
plus tijdelijke-dienst-
opslag minus proponentenkorting (max. 4 jaar)

 

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten