Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Richtlijn verslaggeving bij samengaan gemeenten en diaconieën - april 2023
Document (PDF) Download
Document
Begrippenlijst voor gemeenten (vanaf januari 2023)
Document (PDF) Download
Document
Richtlijn Controle jaarverslaggeving Protestantse Kerk 2022 (vastgesteld 15 september 2022)
Document (PDF) Download
Document
Voorbeeld indeling controlecategorie als toelichting op de richtlijn
Document (PDF) Download
Document
Begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk in Nederland - richtlijn - GCBB
Document (PDF) Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggingen via indextrackers
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggingen via beleggingsfondsen
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut effecten bij beleggen via volledig extern beheer
Document Download
Modellen
Model beleggingsstatuut landbouwgrond, gebouwen en bebouwd land
Document Download
Document
Richtlijn solvabiliteitsverklaring - GCBB (10 maart 2022)
Document (PDF) Download