Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Generale & Kleine Synode

De synode wordt ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Wat doet de generale synode?

Net als de kerkenraden en classicale vergaderingen, heeft ook de generale synode een leidinggevende taak, in haar geval aan het leven en werken van de kerk in haar geheel, van alle gemeenten samen. Daarnaast heeft de synode de taak om ter hand te nemen wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. Hier wordt de blik van de synode naar buiten gericht, op haar roeping om kerk van Christus te zijn in de wereld, in de samenleving, dichtbij en in de verte. De synode vervult hier namens alle gemeenten een verkennende en initiërende rol.

 

Vergaderingen synode

Het moderamen (dagelijks bestuur) stelt de agenda’s op voor de vergaderingen van de generale en kleine synodes. De synoderapporten en besluitenlijsten van de synode zijn te vinden in de bibliotheek op deze site. De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar minimaal twee keer bij elkaar (april en november). De kleine synode komt normaal gesproken vier keer bij elkaar (maart, juni, september, november).

Visienota 'Van U is de toekomst'

De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Meer informatie op de themapagina:

 

Protestants Perspectief

In de serie Protestants Perspectief reflecteren scriba en preses op actualiteiten in kerk en samenleving.

Belangrijke dossiers

De dossiers bevatten een overzicht van wat de Protestantse Kerk de afgelopen jaren rond een bepaald onderwerp gezegd, besloten en gedaan heeft:

Lutherse synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)