Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
Gespreksnotitie in verband met een eventuele aanpassing van de verkiezingsprocedure van moderamenleden
Document (PDF) Download
Document
'De toekomst open tegemoet' - Beleidskader voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk bij de visienota ‘Van U is de toekomst’
Document (PDF) Download
Synoderapport
Oplegbrief Bijzondere opdracht voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers (LWK 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Vergelijking van ecclesiologische essenties voor ‘kerngemeenten’ en kerkordelijke eisen voor (kleine) gemeenten in de Protestantse Kerk
Document (PDF) Download
Synoderapport
Begeleidende brief bij 'hulpdiensten en tijdelijke diensten' (GS 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Synoderapport 'Geestelijke Verzorgers in de synode'
Document (PDF) Download
Synoderapport
Rapport 'werkzaam vermogen (LWK 20-03)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Geestelijke verzorging eerste lijn (LWK 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Hulpdiensten en tijdelijke dienst tweede lezing (GS 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Leeswijzer bij 'Vaststelling beleidskader kerngemeenten (LWK 19-05)'
Document (PDF) Download