Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek naar aanleiding van het boek 'Back to basics - zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn'

Pijl naar links Ideeën

Het boek ‘Back to basics’ bevat zeven hoofdstukken over zeven basale thema’s voor de plaatselijke gemeente. Over de inhoud van christelijk geloof, over kerk-zijn, context en contextualisering en de missionaire roeping van de kerk. Bedoeld om het inhoudelijk (geloofs)gesprek te stimuleren.

Het boek kan gelezen worden op gespreksgroepen, in werkverbanden- de hoofdstukken zijn ‘los’ te lezen. Bij ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. In het Ouderlingenblad verscheen een serie artikelen waarin de hoofdstukken verkort zijn weergegeven, bruikbaar voor bijvoorbeeld een bezinning op de kerkenraad of ter voorbereiding op een kerkenraadsdag.

Bestel het boek 'Back to basics'