Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek

"Neem in het geloofsgesprek de Bijbel als uitgangspunt. Andere bijbellezers helpen jou om in de Bijbel te vinden waar je zelf nooit toe zou komen.”

Verschillende typen geloofsgesprek

Er zijn verschillende soorten geloofsgesprekken. Namelijk:

Zie hieronder voor meer uitleg per type geloofsgesprek.

Geloofsopvoeding

De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren in de gemeente en
schept mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen. (Kerkorde, ordinantie 9).

Zie deze serie artikelen over kinderoppas, kindernevendienst, catechisatie etc.:

 

Geloofsgesprek in de gemeente

Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de gemeente in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking van Maarten Wisse wil dergelijke geloofsgesprekken stimuleren en ook uitdagen ze te voeren.

 

Joods-christelijke geloofsgesprek

De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. (Kerkorde, artikel I)

Bekijk de serie 'De Joodse wortels van...':

 

Missionair geloofsgesprek

Vieren is een cursus om mensen kennis te laten maken met christelijk geloven, aan de hand van de feestdagen. Van Kerst tot Hemelvaart. Vieren is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het christelijke geloof. Het materiaal is in het bijzonder geschikt voor twintigers en dertigers, maar elke leeftijd kan ermee aan de slag. 

 

Interreligieus geloofsgesprek

De kerk verricht haar arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere
godsdiensten. (Kerkorde, artikel XVI)

Protestantse Kerk