Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Mensen hebben mensen nodig'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

‘Zelfredzaamheid’ is belangrijk. We voeden onze kinderen op tot een zelfstandig bestaan. Toch blijven mensen anderen nodig hebben. Hoe is het voor jou om alleen te zijn? Welke mensen zijn belangrijk voor jou?

Bijbelgedeelte

Genesis 2:18-25

Toen God de eerste mens schiep was er iets ‘niet goed’. De hele schepping was geslaagd, goed (‘tof’ staat er letterlijk) en veelbelovend. Maar dat de mens alleen was, dat was ‘niet tof’.

Gedicht - Hooglied

Als je zo veel om iemand gaf
dat je alles wat je had
je huis en je hele boel
daarvoor zou willen geven
dan werd je alleen maar veracht.

Toch is het een gevoel
dat inslaat als een flits
een brand vlamt door je heen
en er is geen rivier
geen water in de wereld
dat zulke vlammen blust.

Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood
is de liefde, en afgunst
zo diep als het graf.

Judith Herzberg
(uit: Terwijl je me aanraakt, 27 liefdesliedjes, De Harmonie)

Gebed

God, wij danken U voor elkaar, voor mensen om ons heen. We bidden voor hen die zich alleen voelen. Voor hen die geen mens hebben, niemand die naar hen vraagt. We noemen u in stilte de namen van hen die zich alleen voelen.
(stilte laten vallen)
We bidden om liefde, voor hen, voor onszelf.
Amen

Lied

Lied 838 - ‘O grote God die liefde zijt’

Bekijk hier meer vergaderopeningen