Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Training 'Contextueel Bijbellezen' leert de Bijbel op een nieuwe manier en op een ander moment open te slaan

Samen bijbellezen was nog nooit zo verbindend en verrassend. "Een bijbeltekst kan heel veelzijdig zijn, omdat iedereen het persoonlijk beleeft. Daarom is het samen lezen en bespreken nooit voorspelbaar, ook al werk je twintig keer met dezelfde tekst." Dit najaar is er opnieuw een training contextueel bijbellezen voor predikanten en kerkelijk werkers. Inschrijven kan nu al!

Contextueel bijbellezen

Zowel buiten als binnen de kerk ervaren mensen afstand tot bijbelteksten en vinden het moeilijk om de Bijbel in verband te brengen met hun eigen leven. "Bij contextueel bijbellezen ga je eerst in gesprek over een thema wat speelt in het leven van de deelnemers. Daarna sla je de Bijbel open en gaat de tekst spreken," vertelt Hette Domburg, trainer contextueel bijbellezen.

Waarom contextueel bijbellezen?

Iedere kring of bijbelstudiegroep herkent het vast wel: na het lezen van een tekst in de Bijbel verzandt de groep in discussie over de herkomst, betekenis en de bedoeling van de tekst. De tekst zelf blijft zo op afstand en brengt mensen zeker niet dichter tot elkaar. Tijdens de training contextueel bijbellezen leer je de Bijbel op een heel andere manier en op een ander moment open te slaan. Domburg: "Er is een verschil tussen lezen vanuit interpretatiebelang en levensbelang. Contextueel bijbellezen gaat over dat laatste, wat de tekst relevant kan maken voor het leven van vandaag de dag." 

En nu, de Bijbel

Hoe gaat dat contextueel lezen in zijn werk? Ds. Peter Breure, secretaris van de stichting Contextueel Bijbellezen Nederland, legt het uit: "Het bijzondere van contextueel bijbellezen is dat je de Bijbel anders laat spreken en dichter tot elkaar komt. Eigenlijk ben je - vierend en biddend - met elkaar in gesprek rond een thema, het liefst een thema dat iemand inbrengt en dat persoonlijk raakt. Pas na het gesprek rond het thema, over wat er speelt en hoe het speelt voor die persoon, open je de Bijbel. Dan lees je het verhaal en diep je de laagjes uit het verhaal verder uit. Vaak openen zich dan lijntjes tussen het verhaal van die persoon en de Bijbel. Het kan troost geven, of richting, of een uitdaging.”

Op deze manier komt het bijbelgedeelte dichtbij het leven hier en nu. Iemand kan ergens mee zitten en dit delen met de groep. Of de groep deelt samen ervaringen over een thema waar verschillend over kan worden gedacht en in veel levens speelt, bijvoorbeeld opvoeding, levenseinde of zorg dragen voor je naaste. Vervolgens open je de Bijbel en met het juiste verhaal ontstaat een nieuw verstaan van onze eigen obstakels en mogelijke oplossingen.

Waarom deze training volgen?

Peter Breure ziet de voordelen van contextueel bijbellezen in de praktijk bij zijn eigen gemeente. “Doordat je met elkaar in gesprek gaat over wat je persoonlijk raakt, start je met bijbellezen op een moment dat er verbinding is ontstaan en passen geijkte antwoorden niet meer. De Bijbel geeft op zo'n moment vaak een verrassend inzicht."

Deze manier van bijbellezen is tegelijk praktisch en dynamisch. Door te ervaren, aan de slag te gaan en te reflecteren leer je te werken met het contextueel bijbellezen. Het is van toegevoegde waarde voor predikanten en kerkelijk werkers die willen leren om een gezamenlijk leerproces te faciliteren waarin de Bijbel een relevante stem krijgt in thema’s die spelen in onze hedendaagse context. Mensen komen dichter bij elkaar en dichter bij de tekst, en ervaren dat als zeer inspirerend.

Meer informatie en aanmelden

In 2024 wordt er weer een training contextueel bijbellezen gehouden:

Locatie: Dominicanenklooster Huissen
Data: 8 en 9 januari 2024, met een terugkomdag in april 2024
Deelnemers: 8-12
Trainers: Hette Domburg en Martina Fraanje
Kosten: € 459,- all in
SBU 30

Aanmelden en informatie bij Peter Breure, jpebreure@online.nl, Secretaris Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)