Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Liefde'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vragen

De liefde wordt op veel manieren bezongen en in films en romans neergezet. Vaak gaat het dan om de romantische liefde tussen man en vrouw en alle perikelen eromheen. Maar liefde is veel breder dan dat. Dat lees je ook in de Bijbel. Wanneer ervaart u zelf een liefdevolle benadering van de ander? Lukt het u en uw gemeente om liefdevol om te gaan met iedereen in de gemeente? En welke rol speelt uw geloof hierin?

Bijbelgedeelte

1 Korintiërs 13

Gedicht - Vandaag en morgen

Zo bidden wij dan, groot en klein,
dat wij in vrede mogen zijn,
te midden van wat brood en wijn.

En dat niet één in onze buurt
van pijn en eenzaamheid verzuurt.
En dat de dood geen leven duurt.

En dat een nieuwe lente treedt
tevoorschijn, licht en groen gekleed,
zoals ik nog van vroeger weet.

En als die blinde komt gesneld
met grote stappen over ’t veld,
dat dan alleen nog liefde telt.

Hoe zal het zijn wanneer ik ooit
als aarde-stof ben uitgestrooid?
Mijn liefde, jou vergeet ik nooit.

Huub Oosterhuis
(uit: Op dood en leven, uitg. Ten Have)

Gebed

Dank U voor de liefde. Dank U als mensen elkaar vinden. We bidden om liefde, voor iedereen, ook voor hen die alleen door het leven gaan. Dat onze gemeenschap open zal zijn voor allen die willen schuilen, steun nodig hebben, pijn lijden aan de liefde. We bidden in stilte voor hen.
(stilte laten vallen)
We bidden U, maak ons tot liefdevolle mensen.
Amen

Lied

 

Bekijk hier meer vergaderopeningen