Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als titel 'Hoop als anker van de ziel'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

Mensen die hoop hebben zijn geen pessimisten. Het zijn ook niet zonder meer optimisten.  Mensen met hoop leven met een andere realiteit, een werkelijkheid die nog niet zichtbaar is: een visioen. Waaruit put jij hoop? Leef jij met een visioen?

Bijbelgedeelte

Hebreeën 6:9-20

De brief aan de Hebreeën gaat over volhouden en vasthouden aan de hoop. De hoop wordt vergeleken met een anker dat voorbij de horizon vastligt. Je klampt je eraan vast. Het anker ligt achter het gordijn in de tempel (‘voorhangsel’) waarachter het heilige gedeelte ligt. Jezus is daar al, wij zullen volgen. Hij is als Melchisedek, een belangrijke priester uit het begin van de Bijbel (Genesis 14).

Gedicht - Uit uw hemel

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Huub Oosterhuis
(uit: Op dood en leven, uitg. Ten Have)

Gebed

God, help ons vol te houden en vast te blijven hopen op U en op wat U belooft, ook al is dat nog niet zichtbaar. Dat wij geïnspireerd blijven, en het zicht op Jezus Christus niet verliezen. We bidden in een moment van stilte om Uw Geest.
(stilte laten vallen)
Amen

Lied

Lied 834 - Vernieuw Gij mij, O eeuwig licht
Uitleg bij lied 834

 

Bekijk hier meer vergaderopeningen