Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vergaderopening met als thema 'Wanhoop'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

Er kunnen situaties in je leven zijn waarin je de hoop verliest, waarin de moed je in de  schoenen zakt. Je zet je in voor een verloren zaak, privé of in je werk of in de kerk. God? Je vraagt je af of Hij er is en zich met mensen bezighoudt. Wat doet jou de moed verliezen?

Bijbelgedeelte

Psalm 22

Psalm 22 is een psalm die de ervaring van wanhoop en verlatenheid verwoordt. Jezus citeert
deze psalm aan het kruis.

Spiegelverhaal - Op de rand van de afgrond

Het is een pikdonkere maanloze nacht. Over de heide bij het Engelse plaatsje Bamburgh loopt Peter. Hij is op weg van zijn werk naar huis. Peter kent de heide wel. Hij loopt er elke dag over. Er zijn oneffen, begroeide gedeelten en ook heuvelachtige onbegroeide stukken. Zelfs is er een stuk, waar je beter ‘s nachts niet kunt komen. Door afgravingen zijn er ravijnen gekomen van wel twintig meter diep. Die kant loopt Peter natuurlijk niet uit.

De koude mist maakt alles nog akeliger. Het is soms net of er een natte deken in je gezicht slaat. Er zijn ook geheimzinnige geluiden. Een opgejaagde vogel die krijst of een egeltje dat schuifelt. Brrr! Peter zal blij zijn als hij bij de warme haard zit.

Plotseling hoort hij zijn naam. Wie zou hem hier op deze verlaten heide roepen? ‘Ja?’ roept hij verbaasd en probeert met z’n ogen de duisternis te doorboren. Tevergeefs. Niemand antwoordt. Maar na een paar stappen klinkt het weer: ‘Peter!’ Ogenblikkelijk staat hij stil. Niemand te zien of te horen.

Net wil hij weer verder gaan, als hij struikelt. Z’n handen graaien om zich heen om houvast te zoeken, maar voelen... niks!! Met een schok beseft hij dat hij aan de rand van een afgrond ligt. Bijna was hij naar beneden gestort. Als die stem er niet was geweest... Maar wie had hem dan toch gered? Peter begrijpt dat het God was.

Jaren later, als Peter Marshall een bekende prediker is geworden die zelfs voor de president van Amerika mag spreken, vertelt hij nog hoe de Heer hem heeft gered, daar op die eenzame heide.
(www.bijbelverhalen.nl)

Gebed

God, onze God, verlaat ons niet. Laat van U horen als we ons verloren en verlaten voelen. Doe ons weer hopen op iets nieuws en geef ons een antwoord. We bidden voor situaties waarin mensen zich wanhopig voelen. In de kerk, in de wereld om ons heen. In stilte brengen we dat alles bij u.
(stilte laten vallen)
Amen

Lied

Psalm 22

Bekijk hier andere vergaderopeningen