Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bijbel in het straatbeeld

Pijl naar links Ideeën

De route loopt langs plaatsen die verwijzen naar een Bijbels verhaal of figuur. Denk bijvoorbeeld aan een boerderij die Betlehem heet of een gevelsteen met het Salomonsoordeel. In Beetsterzwaag werden plekken met bijbelse associaties in een adventskalender verwerkt, zoals een meertje of een akker.

 • Zoek iemand die mee kan denken; iemand die veel weet van het dorp, de stadswijk en de geschiedenis ervan.
 • Loop door het dorp of de stadswijk en kijk waar bijbelse verwijzingen te vinden zijn. Het kerkhof of de begraafplaats is een goede plek om te beginnen, met grafzerken vol bijbelteksten en misschien wel symbolen met bijbelse wortels. Echt oude grafzerken bevatten soms prachtige grafpoëzie.
 • Zoek naar straatnamen met bijbelse verwijzingen. En naar welke bijbelverhalen of bijbelse figuren verwijzen familienamen, de naam van een café of een beeld in een tuin? Zijn er misschien gevelstenen of decoraties zoals een levensboom boven een deur?
 • Zoek naar plekken die indirect naar een bijbelverhaal verwijzen, die een associatie oproepen met een bijbels thema of verhaal.
 • Verzamel vervolgens foto’s van de plekken of vraag een fotograaf om foto’s te maken.
 • Maak een routebeschrijving met alleen de noodzakelijke wegaanduidingen en laat mensen aan de hand van de foto’s de weg vinden.
 • Laat eventueel op verschillende punten van de route mensen uit het dorp of de wijk vertellen wat de betreffende plek voor hen betekent. Zo kunnen mensen details zien in het straatbeeld die hen eerder nog niet waren opgevallen, of een verhaal horen dat ze nog niet kenden.
 • Er kunnen ook verschillende kortere routes worden uitgezet die uitkomen bij het kerkgebouw waar een afsluitende bijeenkomst is.
  Zoek een groep mensen die de praktische voorbereiding, de catering e.d. op zich wil nemen.

Bijbelverhalen in beeld

Als er niet veel plekken met bijbelse verwijzingen te vinden zijn, kunnen die gecreëerd worden. 

 • Begin twee maanden van tevoren met de voorbereiding. Betrek een professionele fotograaf of kunstenaar bij de voorbereiding en de uitvoering. Het kost wat geld, maar professionals hebben goede apparatuur. Nog belangrijker is dat ze goed kunnen meedenken over hoe je een bijbelverhaal in beeld brengt.
 • Betrek mensen bij de voorbereiding en uitvoering. Is er een toneelvereniging, een fotograaf of een verteller? Zijn er mensen die de catering willen verzorgen? Heeft iemand kostuums liggen?
 • Denk na over het verhaal dat je in beeld wilt brengen. Als de foto op startzondag gemaakt wordt, zijn verhalen waar een grote groep mensen in voorkomt heel geschikt, zoals het verhaal van de vijf broden en de twee vissen, Abraham die op weg gaat, het manna in de woestijn, de uittocht, genezingsverhalen of de uitstorting van de heilige Geest. Een verhaal waar iedereen in mee kan doen.
 • Denk vervolgens na over de plek, de kleding, de uitvoering en de casting - wie gaat welke rol vertolken?
 • Zoek een groep mensen die de praktische voorbereiding, de catering e.d. op zich wil nemen.
 • Als de foto in de buitenlucht gemaakt wordt, zorg dan voor een plan B in geval van regen.
 • Voorafgaand aan de fotoshoot kan een viering gehouden worden waarin het verhaal gelezen wordt. Na deze viering gaat iedereen naar de plek waar het verhaal verbeeld gaat worden en waar koffie en thee klaar staat. Deelnemers kunnen zo een gevoel krijgen van hoe het gegaan zou kunnen zijn. Daarna wordt de opstelling voor de foto gemaakt.
 • Maak een serie foto’s en sluit af met een lunch waarvoor iedereen wat mee heeft genomen.