Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
  • Deze werkvorm is geschikt om te gebruiken voor biddag en dankdag.
  • Deze werkvorm kan gekoppeld worden aan de eredienst. Zie suggestie onderaan.
  • Bij deze werkvorm kan de hulp worden ingeschakeld van een groep (jong)volwassenen of een bijbelstudiegroep

Benodigdheden:

  • A2 vel met daarop een grote hand getekend (alleen omtrek)
  • Stiften
  • Notitiepapier voor jezelf
  • Uitleg gebedshand (zie bijlage bij deze werkvorm)

Inleiding:

Ga in een kring staan/zitten en geef elkaar een hand. Straks zal er een kneepje in de hand rondgaan. (Laat even zien hoe je dat doet.) Stuur 1 deelnemer (de ‘detective’) uit de ruimte. Spreek af wie er zal starten met het kneepje en roep dan de detective terug. Deze gaat in het midden van de kring staan. De detective moet proberen om het kneepje (het contactmoment) te zien en aan te wijzen waar deze is in de kring. Probeer het dus zo stiekem mogelijk te doen!
(Als dit te moeilijk is voor je groep kun je ook een klein voorwerp doorgeven.)

Liedsuggesties:

Kern

Contact met elkaar maken is niet heel moeilijk. Je ziet elkaar, hoort elkaar en kunt elkaar aanraken. Dat zijn al drie manieren om contact te maken. Bovendien kunnen we elkaar ook nog bellen en berichtjes sturen. Super handig! Je kunt elkaar iets laten zien, iets vragen, iets vertellen. Je kunt samen blij zijn, elkaar troosten en helpen.

Laat de kinderen voorbeelden geven van vormen van contact die ze met vriendjes, familie e.d. hebben. Vraag ook naar contacten die wat verder weg zijn (bijv. opa/oma in een andere stad, familie of kennissen in een ander land).

Vervolgens stel je de vraag: Hoe maak je eigenlijk contact met God? Gaat dat op dezelfde manier als met mensen of is dat anders? Wat is hetzelfde, wat is anders? 

Je kunt met God contact hebben door te bidden. Hoe doe je dat eigenlijk? De kinderen zullen waarschijnlijk de bidhouding (gevouwen handen en gesloten ogen) laten zien. Leg uit dat we deze houding hebben bedacht omdat we dan niet afgeleid zijn door de dingen die we om ons heen zien. Zo kun je je gedachten bij het contact met God houden. God wil altijd naar je luisteren en het maakt Hem blij wanneer jij contact met Hem maakt. (ook al zit je op de fiets en kun je je ogen niet sluiten en je handen niet vouwen.)

  • Wat ga je dan tegen God zeggen? Wat wil je vragen en waar kan Hij je bij helpen? Laat de kinderen suggesties noemen van wat je allemaal kunt zeggen en/of vragen in een gebed en noteer deze kort voor jezelf op papier. 
  • Hang een A2 papier met daarop de getekende hand op. Benoem de vingers en schrijf in de juiste vinger de beginletter. (In de duim de D, in de wijsvinger de W etc.)

Vertel dat deze hand jou helpt bij het bidden, het is een soort ‘trucje’:

- De D(uim) staat voor Danken
- De W(ijsvinger) staat voor Wereld
- De M(iddelvinger) staat voor Mijzelf
- De R(ingvinger) staat voor Relatie
- De P(ink) staat voor Prijzen

(Zie de bijlage voor uitleg gebedshand.)

Probeer nu de gebedspunten die de kinderen eerder gaven bij de juiste vinger te schrijven. Wat hoort waarbij? Kunnen er nog meer dingen bij geschreven worden? Welk onderdeel mist nog?

Afsluiting

Maar krijg je ook antwoord van God? Als je Hem iets vraagt, hoe weet je dan of Hij je heeft gehoord?
De antwoorden op sommige vragen kun je terugvinden in de Bijbel. En God zorgt er ook voor dat je mensen om je heen hebt die jou helpen, troosten en beschermen. Ook daar mag je Gods hand (en Zijn antwoord op jouw vragen) in zien.
Een gebed is geen verlanglijstje en ook geen ‘oplosmachine’. Gebed is een vorm van contact, zodat je het samen met Iemand kunt doen. Je kunt merken dat God jou helpt om ook zelf aan de slag te gaan met de dingen die je vraagt.

Suggestie: Probeer een aantal vragen die jullie aan God willen stellen op papier te zetten. Ga hiermee naar een Bijbelstudiegroep uit de kerk. Kunnen zij hier een mogelijk antwoord van God op vinden? Het kan zijn in een bijbeltekst/gedeelte, of op een andere manier (beeld/verhaal/gebeurtenis/handeling). Misschien kunnen een paar mensen van deze groep tijdens de volgende kinderdienst langskomen om uitleg te geven.

Tot slot in de kerkdienst

Neem de ‘Gebedshand’ mee naar de kerkzaal. Laat (zo mogelijk) de kinderen aan de gemeente uitleggen hoe deze is bedoeld. Misschien kan de predikant a.d.h.v deze gebedshand/punten in de dienst bidden (vooraf afspreken met de predikant). Op deze manier horen de kinderen ‘hun’ gebed terug, samen met alle mensen in de kerk. Misschien kan ook een van de eerder gegeven liedsuggesties nog een plaats krijgen in de dienst. Zo worden kinderdienst en kerkdienst aan elkaar verbonden.