Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De Bijbel is voor mij...

Pijl naar links Ideeën

Nodig:

 • Werkblad met Venn-diagram per tweetal (Werkblad 3)
 • Pennen / potloden

De jongeren denken in tweetallen na over de vraag welke betekenis de Bijbel voor hen heeft en welk beeld daarbij past.

Vertel de jongeren dat zij in het afgelopen programma veel over de waarde van de Bijbel nagedacht hebben. Ze hebben daarbij gehoord welke waarde de Bijbel voor Grigor heeft, hoe dit voor leeftijdsgenoten is en hoe dit voor Filippus en de kamerheer was. Maar welke waarde heeft de Bijbel voor henzelf? En kunnen ze hierbij een passend beeld bedenken?

Verdeel de groep in tweetallen. Maak een drietal bij een oneven aantal jongeren. Geef ieder groepje een werkblad met daarop een Venn-diagram. Zorg dat het Venn diagram het hele werkblad bestrijkt. 

Een ‘Venn-diagram’ bestaat uit twee cirkels die elkaar gedeeltelijk overlappen (zie werkblad 3). Het werken aan het Venn-diagram gebeurt in twee stappen.

 1. De jongeren beantwoorden beide persoonlijk de volgende vragen:
  • Wat betekent de Bijbel voor mij?
  • Welk beeld vind ik het beste bij de Bijbel passen?
   Het antwoord op deze twee vragen tekent of schrijft elke jongere in een van de twee cirkels. Het overlappende gedeelte blijft leeg.
 2. De jongeren bekijken en lezen elkaars antwoord. Vervolgens overleggen ze wat zij samen het belangrijkste vinden om in het overlappende gedeelte te tekenen of te schrijven. 

Als je wilt kun je de tweetallen laten vertellen wat zij in het overlappende gedeelte hebben getekend of geschreven.