Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over het avondmaal

Pijl naar links Ideeën

Het boekje 'Tastbare nabijheid’ van Klaas Willem de Jong en Jan Muis is een verdiepend boek over de doop en het avondmaal, geschikt voor gesprek in de gemeente. De doop en het avondmaal zijn de twee sacramenten van de protestantse traditie. Het zijn handelingen waarin de nabijheid van God in de gemeente tastbaar wordt. Dit boek beoogt het vieren van doop en avondmaal te verdiepen. De auteurs zoeken naar de betekenis van de doop en het avondmaal in het licht van de Bijbel. Ze behandelen ook de vragen die er in de gemeente leven over de doop. Bij de bespreking van het avondmaal gaat het om de vraag hoe Christus daarin aanwezig is en wat onze rol is. Dan komt ook de beleving van de Maaltijd van de Heer ter sprake. Dit boek wil het gesprek over de sacramenten in de gemeente stimuleren. 

Gespreksbijeenkomst over het avondmaal

De vragen zijn bedoeld als handreiking bij de voorbereidingen op een gesprek over de Maaltijd. Uiteraard kunnen gespreksleiders en groepen hier vrij mee omgaan, door te kiezen of te herformuleren.

Algemene vragen

 1. Hoe beleef je de viering van het avondmaal in jouw gemeente?
 2. Wat ervaar je als je de Maaltijd meeviert? Kun je daar iets over vertellen?
 3. Ervaar je de viering van de Maaltijd als een belangrijke steun in je geloofsleven?
 4. “Vanaf het begin van de christelijke kerk gaan horen van het Woord en vieren van het avondmaal samen”, zo wordt gesteld in het boek. In hoeverre beleef je deze twee-eenheid?
  Als je deze twee eenheid niet beleeft, hoe komt dit volgens jou?
 5. Vind je dat de viering van de Maaltijd voldoende aandacht krijgt in de gemeente?
 6. Wat roept de benaming ‘Maaltijd van de Heer’ bij je op?
 7. Wie worden er in jouw gemeente uitgenodigd voor de viering van de Maaltijd (belijdende leden, gedoopten, ieder die zich geroepen weet)? Ken je plaatsen waar andere regels gelden? Wat vind jij passend?
 8. Ken je andere vormen van de Maaltijd vieren, bijvoorbeeld in het verleden in je eigen gemeente of in een andere gemeente? Welke vorm spreekt je het meeste aan?

Bij hoofdstuk 1 - viering

 1. In Lucas 24:30 ontvangen de Emmaüsgangers brood en wijn uit handen van de Opgestane Heer. In hoeverre ontvangt de maaltijdvierende gemeente volgens jou brood en wijn van de Opgestane Heer? Spreekt het je aan om het op deze manier te verwoorden? Zo niet, hoe zou je het wel willen benoemen?
 2. Van oudsher vormt de verbondenheid met Christus de kern van de Maaltijd. Hij is de Gastheer. Ervaar je deze verbondenheid als je het avondmaal viert?
 3. In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd je om de relatie met God te verdiepen?
 4. In hoeverre helpt het vieren van de Maaltijd je om de relatie met elkaar te verdiepen?

Bij hoofdstuk 2 - Instelling

 1. Hoe belangrijk zijn voor jou de zogenaamde instellingswoorden ‘dit is mijn lichaam’, ‘dit is mijn bloed’, en ‘doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’?

Bij hoofdstuk 3 - Betekenis

 1. Speelt ‘vergeving van zonden’ voor jou een rol bij de viering van de Maaltijd? Hoe?
 2. Ervaar je in de Maaltijd het verbond van God met mensen?

Bij hoofdstuk 4 - Structuur

 1. In de tekst wordt gesteld dat de Maaltijd geen rouwmaal is, maar een feestmaal. Herken je dit?
 2. Vanouds wordt in de kerk het vieren van de Maaltijd verbonden met de herinnering aan de verzoening met God. Speelt de verzoening voor jou een rol bij het vieren van de Maaltijd?

Bij hoofdstuk 5 - Functies

 1. Door verbinding met de Opgestane Heer in de viering van de Maaltijd kan de gelovige een nieuw leven beginnen. Herken je in de viering van de Maaltijd iets van deze vernieuwing? Hoe ziet dat  nieuwe begin er volgens jou uit?

Bij hoofdstuk 6 - Beleving

 1. Welke rol speelt voor jou de manier waarop de viering van de Maaltijd vormgegeven wordt?
 2. Speelt je persoonlijke levenssituatie of gemoedstoestand een rol bij de beleving van de Maaltijd?
 3. Welke rol spelen gebaren en bewoordingen van een voorganger?

Boek 'Tastbare nabijheid' bestellen

Zie ook: