Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De waarde van de Bijbel

Pijl naar links Ideeën

Nodig:

 • Voor iedere jongere 15 fiches (of knopen, knikkers, stukjes papier o.i.d.)
 • Telefoon
 • Bijbel
 • Studieboek (of ander voorwerp dat een opleiding symboliseert)
 • Hart (of iets anders dat relaties symboliseert)
 • Geld

Tijdens deze werkvorm denken de jongeren na over de vraag hoeveel de Bijbel voor hen waard is, als ze het vergelijken met andere zaken van waarde.

Geef iedere jongere 15 fiches. Leg daarnaast de voorwerpen (telefoon, Bijbel, studieboek, hart en geld) voor iedereen goed zichtbaar neer. 

Vertel de jongeren dat jullie het met elkaar gaan hebben over de Bijbel. Zeg iets over de ingewikkelde relatie die jongeren vaak met de Bijbel hebben (zie informatie bij ‘Levensthema’). Benoem dat het bij deze werkvorm belangrijk is dat de jongeren eerlijk zijn. Als ze weinig of niets met de Bijbel hebben, is het goed dat dit ook aangeven.

Leg uit welke voorwerpen je neergelegd hebt en waar ze voor staan:

 • Telefoon: het gaat om het apparaat zelf, maar ook om het contact dat ze daardoor met anderen kunnen hebben.
 • Bijbel: niet alleen de bijbel als boek, maar ook als woorden die je kunnen helpen om je leven richting te geven.
 • Studieboek: je studie en de kansen die je dit geeft in je toekomstige leven.
 • Hart: de relaties met mensen die voor jou belangrijk zijn.
 • Geld: als een symbool voor alles wat je met dat geld kunt kopen.

Vraag de jongeren hun fiches te verdelen. Per voorwerp bepalen zij hoeveel fiches zij dit waard vinden. Ze leggen hun fiches daadwerkelijk bij de verschillende voorwerpen neer, zodat, nadat iedereen zijn fiches neergelegd heeft, direct duidelijk is wat ze als groep belangrijk vinden.

Ga over de resultaten met elkaar in gesprek. Mogelijke vragen zijn:

 • Had je deze uitkomsten verwacht? Waarom wel/niet?
 • Hoeveel fiches heb jij zelf aan de Bijbel gegeven en waarom heb je gekozen voor dit aantal?
 • Zoom als gespreksleider in op verschillen die er zijn. Bijvoorbeeld: “Jij hebt één fiche aan de Bijbel gegeven, jij vier”. Waardoor komen die verschillen denken jullie?
 • Kan de waarde van de Bijbel in de loop van de tijd voor jou veranderen? (Eventueel toelichten: Zou je drie jaar geleden evenveel fiches aan de Bijbel gegeven hebben? En zou je er over drie jaar nog evenveel aan de Bijbel geven?)